חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

11870 ערך מספר

entrada numero 11870

akojer v.

אסף, ליקט, קיבץ, אגר

akojer la Ley

לצאת לבילוי בחיק הטבע ביום ראשון של שבועות

akojer minian

לאסוף מניין

echarse a akojer

לצאת לחזר על הפתחים

salir a akojer

לצאת להתרמהדיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


akojer la kolada/el espandido (Nehama)

akojer la rekolta (Nehama)

kien asembra akoje (Nehama)

lo ke se asembra se akoje (Nehama)שירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


Arrespondiendole Zeus, k'akoje las nuves, le disho: (Odisea)

O bien kon sus amigas a pasear se iya, en kampos o en guertas, i flores akojia. ('Ha-Elion: En Kampos, 2000)קופלאס Koplas


Gerreros ke akojga de todas las partes (Zimrat 'ha-Arets, 1745)

Hevrot salen akojer de kaza en kaza, bushkan de arrekojer asigún su kavza. (Koplas de Purim, Saadi 'Halevi. sig 19)

todo esto supo el pastor fiel, akojo i apanyo a todo Israel, de todos demando mehilá el (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)

vos ke sosh padre rahman, akojemos de mizrah i maarav i tsafon i teman, mandamos el pastor neeman (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)ספרות תורנית Literatura relijioza


entendimos ke tu venida fue para akojer dinero (Meam Loez Bereshit)

kada kapitulo aparte, akojido de Gemara i midrashim i resto de livros de los savios grandes, (Meam Loez Bereshit)

I akojo tierra de las 4 partes del mundo de 4 kolores. (Meam Loez Bereshit)

I tambien akojo agua de todas las partes del mundo i kon eya amaso la tierra. (Meam Loez Bereshit)

I akojo Poros a todo su fonsado, i kojo alefantes i hayot raot por pelear kon eyas, (Ben Gorion, 1743)שאלות ותשובות Responsa


i mos estavamos mirando uno al otro i akushluk le disho mi reis a el reiz del Sakis kaik: akoje las velas ke va a venir bora fuerte (Beer 'ha-Mayim, Sal. 1836)

yo estava akojendo ahtapotes ala oriya de la mar de la peshkerika (Shaar Asher v.I, Sal. 1877)

iva akojiendo kueros por akeyos lugares i se lo kontaron en dos tres lugares (Mahaze Avraam, Sal. 1795)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


Enpeso el Sh.yit. para akojer el polvo de adam arishon de las kuatro partes de la tierra (P. R. Eliezer,1876)

I fue, ke en el dia sesheno akojieron dos tantos de pan, dos omeres para kada uno; (Biblia, Const. 1873)

I lo akojean kada manyana, kada uno segun su komer; i kuando el sol eskayentava, se deritia. (Biblia, Const. 1873)

I los ijos de Yisrael izieron ansi, i akojieron, unos mas, i otros menos. I lo mezuraron kon el omer, i no sovrava al ke akojio mucho, ni faltava al ke akojio poko; kada uno segun su komer akojieron. (Biblia, Const. 1873)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


Los djudios de Fransia akojeron la notisia kon una alegria refeksionada. (La boz de Turkiye, 1948)

Algunos se fazian de diversos ofisios, komo peshkadores, azeiteros, barredores; i otros se vestían de algunos kueros de animales, sovre todo de lonso kon un panderiko, i se metían a akojer. (el Rizón, Salon. 1939)

Kyin bilir ke karal de tiempo estarían para akojer tanta partaleria. (el Rizón, Salon. 1939)

Ay espanto ke en akojendo moneda el S.R.C va despareser de la harta de nuestras organizasiones i la moneda desparesera tambien kon el (La Boz del Puevlo, 1918)

mezuras fueron tomadas por akojer en estas partes todo el askier de Anadol ke se puedra traer ayi (El Tiempo, Const. 1877)

mezuras fueron tomadas por akojer en estas partes todo el askier de Anadol ke se puedra traer ayi (El Tiempo, Const. 1877)ספרות עממית Literatura popular


ya akojieron la djente i izieron berit mila, metieron la meza, disho el moel ke el no puede komer ke tiene taanit halom (El moel eskarso, Manus. Yerushalayim 1920)