חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

118910 ערך מספר

entrada numero 118910

día m.

יום, יממה

a revés los buenos días

ההפך מברוך הבא - נאמר כאשר מתקבלים בצורה עויינת

a su día

ביום שנקבע מראש

a su día bueno

הארוע יהיה בזמן שנקבע בשעה טובה ומוצלחת

al amaneser del día

עם עלות השחר

al bel medio día

בעיצומו של יום - לעיני כל, בפרהסיה

al día de oy

בזמננו, בחיינו

al día diado

ביום היָעוּד, שנקבע מראש

al otro día

למחרת, יום המחרת

alevantarse a medio día

לצאת מן המיטה בשעה מאוד מאוחרת

antes unos kuantos días

לפני ימים אחדים

asperar días buenos

בתקווה לימים טובים יותר - שהמצב ישתפר

azer el día

לעשות אזכרה ביום השבוע/חודש/שנה לפטירה

bivir día kon día

להתקיים מיום ליום(בקושי)

buenos días!

שלום! בוקר טוב!

de (en) día en día

מיום ליום, מדי יום

de día i de noche

יום ולילה, בלי הפסק

de días aki

מאז ימים רבים

dezear el día negro de ayer

להתגעגע אל הימים הקשים בעבר, מפני שההווה גרוע יותר

día bueno no le da

לא נותן לו לחיות, מציק לו בלי הרף

día de kadaldía/kada día

יום יום,מדי יום ביומו

día de kolada

יום הכביסה

día de lunes

ביום שני

día de rozas i flores

'ימי פרחים וורדים'' - יום יפה

día de sefer (ebr.)

יום קריאת התורה בביהכ''נ - נאמר כי בימים אלה היד רופפת

día de un anyo

'יום כשנה'' - יום שאינו נגמר

día de vijita

יום המוקדש לביקורים משפחתיים

día en día kaza María

'מיום ליום מתחתנת מריאה'' - נאמר כאשר דבר מה נדחה ללא הרף

día kada día/kada día k'el Dio da/kada día k'amanese

יום יום

día por día

מדי יום ביומו

día va, día viene

יום הולך ויום בא - הימים חולפים ואנו עדיין מחכים

días apenados

ימי פורענות (מחלות ואסונות)

días asenyalados

ימים נועדים לפורענות - ימי ספירת העומר ובין המצרים

echar días/echar de día en día

לדחות ליום אחר כדי להרוויח זמן

el Dio ke mos de días para ver maraviyas!

שאלוהים יאריך ימינו!; שנראה נפלאות ממך!

el dia de oy vaya i no venga

שיכלה כבר היום - שלא יחזור היום הרע הזה

el día bueno a la tripa

נצל את ההזדמנות הנקרית על דרכך

el día del din (ebr.)

יום הדין

el día del mez/anyo

יום השנה/החודש לפטירתו של מישהו

el día del peshe

יום הדג - היום השמיני לחופה שנערכת בו סעודת דגים (למזל טוב)

el día del presiado

יום שומת הנדוניה

el día grande

'היום הגדול'' - היום בו אמור להתקיים ארוע מכריע בחיים

en ke días venimos!

'לאיזה ימים הגענו!'' - ביטוי לאומללות

en mis días

בימַי

en muestros días

בימינו, בזמן הזה

en un día adientro

בתוך יום אחד

entrado en día/en los días

בא בימים

guevo/leche/yogur del día

מוצרים טריים (מהיום)

ir ande ay el buen día

אופורטוניזם, ללכת אחרי המנצח/מצליח; ללכת למקום ששרויה בו שמחה

kada día aze boda

'כל יום בשבילו חתונה'' - עושה חיים כל יום

kada koza a su día

כל דבר בשעתו - בזמן הראוי לו

ke no ayege a ver tal día!

שלא יזכה לראות בהתגשמות הרעה שהוא מאחל לי!

komo de día a de noche

כמו ההבדלשבין יום ללילה - הבדל עצום

kontar los días

לספור את הימים - להמתין בקוצר רוח

kurtos son los días

הימים קצרים - אין לנו הרבה זמן לעשות את הדבר

no está un día kon otro

משתנה לפי היום - אין בו קביעות, מצב רוחו/ אופיו/בריאותו אינו יציב

no le disho el día

היום הזה לא האיר לו את פניו - המזל היה נגדו

no son días de..

אין זה זמן טוב לחגוג/להכנס להוצאות

oy día/oy en día

היום, כיום

pagar a su día

לפרוע את החוב בזמן

para ke días estaremos guadrados

מי יודע איזה צרות צופן לנו העתיד

pasar/tapar el día

לעבור את היום - לשלם את חובות היום/לסיים את עבודת היום; לעבור יום בלי צרות/בצורה נעימה

pensar al día de manyana

לחשוב על יום מחר - לנהוג זהירות

se keren los días kon los días

יש לתת לזמן לעבור עד שתגיע השעה הראויה

tal día ke mos amaneska

שנזכה לראות בהפציע היום הזה - איחול להתגשמות דבר שקשה לראותו מתממש

todos los días son del Dio

'כל הימים הם של אלוהים'' - שום יום אינו מועד מראש לפורענות

un buen día

יום בהיר אחד ...

un día kon otro

בין יום זה ליום זה - בממוצע לאורך ימים

un día si un día no/un día i un día

יום כן יום לא

venir por días

להגיע לתקופה בת ימים אחדים

ya es de dia/ya se izo de día

כבר החל היום - הגיעה השעה לעבוד!

ya es medio día

אנחנו באיחור ניכר

ya le vino el día

הגיע יומו (כדי לשאת בעונש)

ya no kedaron días

כלו כבר הימים - הגיע היום הקובעדיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


El Dio ke mos de dias para ver maraviyas! (Moscona)

En dia de el bien, pensa por dia malo i en dia de mal espera a el bien (Moscona)

En dia ke no bari vijitadores resivi! (Moscona)

pasar días pretos (Nehama)

venir en días negros (Nehama)

días negros i amargos (Nehama)

el día es grande i la pita chika (Nehama)

el día bueno éntratelo adientro (Nehama)

guadra el aspro para el dia malo (Nehama)

no digas mal del dia si no anochese (Nehama)

los días del Dio no se akavan; no se eskapan (Nehama)

krese el dia, krese el frio, kresen las merendas de los fijos (Nehama)פתגמים Refranes


El dia avla avagar, la noche mira atras

El dia bueno echalo a la tripa

Kresi el dia - kresi el frio

En ke dia es el mundo igual? Kuando kaye luvia sovre el kal

De dia en dia, kaza mi tia

Dia de luvia el lavado no enshuga

Del dia ke nasio tinya le kresio

Los dias de la semana kayeron en un sako

El dia vee la lavor de la noche i se rii

La komida es una malatia, eskapa por la noche, torna por el dia

Gana de kazar no tenia, se kazo en dia de luvia

El dia nuvlozo se va komo el fumo

Deke martes i no un dia mas antes

Devda, buen dia no espera

Despues de las kuarenta, kada dia una hohenta

Guadra las paras para dia malo

Ermano para dia malo

Di kuando sos novia? Di dia i medio

Echa tu pan a la mar, un dia lo toparas

Ke venga el Mashiah, ke no sea en muestros dias

De noche te vengo a ver, ke de dia non puede ser

Dia nuvlado, dia bolado

Guay del povre i de su dia preto

El dia de las siete luvias

Mas vale sufrir un dia ke kada dia

No todos yoran en un dia, ni todos riyen en un dia

Ke amaneske el dia kon bien i alegria

Ande se ateman los buenos dias

Kada dia kon su maravia

Los dias korren komo el kavayo

Apega el dia kon la noche

Bivir un dia mas - ambizar una koza mas

Kuando non ay mazal, ya si vei del dia de naser

Bivir dias para ver maraviyas

De Hanuka kresa el dia kon una saltadura de gayo

El buen dia se ve de la manyana

No alaves al dia antes de su pasadia

Gastador i pompozo non traye dia bueno

Un dia mantiene un anyo i un anyo no mantiene un dia

Algun dia va ver la maraviaשירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


kombatio kon puevlos dias de avante (Gaon, Poezias)

anke enkuvrieron el fin de los dias (Gaon, Poezias)

kon la luz del dia salio ezmovido (Gaon, Poezias)

me levantaria kada dia kon nueva gana, (Papo, Navot)

se los komieron, i el les vedo el dia del retorno. (Odisea)

destorvar los dias de alkavo de tu viejo padre. (Rinio, 1906)

Oh! Ek un dia grande! Ek un dia onde todos los sentimientos de mi manseves se despiertan... (Rinio, 1906)

Agora nuestro mal non parese komo akel de akeyos dias (La segunda Ester, 1911)קופלאס Koplas


De kien avia talante de ver la su figura (Poema de Yosef)

Ke a de venir un dia, del rey seras onrado; (Poema de Yosef)

La mujer de Terah kedo prenyada, de en dia en dia le demandava: (El rey Nimrod)

Lo atordio el vino en el seten dia (Purim, De-Fes, sig. 18)

Eyos paseavan día de kada día alado de las kokonas kon muncha fantazía; Yosef los konortava kon muncha alegría: ''aré alegrar a toda la djudería'' (Kalumnia de sangre, sig 18)

Despues de dias i anyos Israel rikos i sanos se olvidaron de los anyos ke los sako de Misrayim el Dio de Eliau (Koplas de Eliau, sig. 18)

Komo la solombra pasan los dias, no ay a eyos ke no fueron baldias, si pensa ke aze asi manzias, asi mizmo por emuna matava, (Donme, sig 18)ספרות תורנית Literatura relijioza


los ke no se artan kon lo ke tienen se van desfilando dia por dia (Meam Loez Bereshit)

ma no topa en ke enbeveserse asta ke salga el dia, (Meam Loez Bereshit)

I veresh de repartir la parasha en siete halakim i meldar un helek kada dia, (Meam Loez Bereshit)

I dize la Gemara ke le demandaron a un savio ke koza le kavzo de alargar sus dias. (Meam Loez Bereshit)

i de dia en dia se va apokando el meldar (Meam Loez Bereshit)

Al otro dia desho akel maamar, i tomo otro maamar, i lo topo mas fuerte ke el primero, (Shivhe 'ha-Ari, 1911)

i es grande i onrado de vista i viejo de dias, (Leket 'ha Zo'har, 1855)

estavan meldando el dia entero kon talet i tefilin kon muncha hasidut (manus. Minhat Ani, Yerushalayim 1880)

estos no se yaman ? dias buenos, se yaman dias de afriision (Pele Yoets I, Viena 1870)

kada dia i dia de la ora ke esklarese el sol asta la ora ke se pone va esklamando (Meshivat Nefesh II, Const. 1754)שאלות ותשובות Responsa


i kedo el magazen sin shomer de dia i de noche unos kuantos dias (Amar Shelomo, Sal. 1864)

en un dia de akeya semana ke se fayo el dicho ribi Avraam ... ke keria pagarle un poko de dinero ke le devia (Divre Rivot, Sal. 1582)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


Dia a dia avla dicho, i noche a noche mostra saver. (Biblia, Const. 1873)

Por las ovras del ombre, por la palavra de tus lavios, (Biblia, Const. 1873)

Asta ke sople el dia i fuygan las solombras (Biblia, Const. 1873)

En el dia de la alegria de su korason (Biblia, Const. 1873)

Kon la korona ke le enkorono su madre en el dia de su despozorio (Biblia, Const. 1873)

Gualardonolo bien i no mal todos dias de sus vidas (Tefilat kol Pe, 1891)

I fue ke a la buelta de los dias despues ke Hana se emprenyo, pario un ijo I yamo su nombre Shemuel (Biblia, 1873)

Yo lo dare a A' todos los dias de su vida i navaja no suvira sovre su kavesa (Biblia, 1873)

Trezientos i sesenta i ocho livras eran en eya 365 komo kuenta de dias de el anyo, livra en kada dia (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)

anda konsejartee loke ara el puevlo este a tu puevlo en postrimería de los días (Biblia, Const. 1547)

meldamos kualmente demandaron los talmidim a ribi Nehunia ijo de Akana: kon loke alargastes dias? le disho a eyos: en mis dias non me onri kon dezonra de mis konpanyeros ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

non digas: ke fue, ke los dias los primeros fueron mijores mas ke estos, porke non de sensia demandas por esto (Biblia, Viena 1841)

I el rey David era viejo, entrado en dias; i lo kuvrian kon panyos ma no se kayentava. (Biblia, Const. 1873)

I su padre nunka lo atristo en sus dias kon dizir por ke azes ansi (Biblia, Const. 1873)

komeldo oy; porke oy es shabat a A'; oy no lo toparesh en el kampo. Sesh dias lo akojeresh, ma en el dia seteno, ke es shabat, en el no avra. (Biblia, Const. 1873)

apanyadvos, i vos denunsiare lo ke vos akontesera en los dias postreros. Adjuntadvos, i oid, ijos de Yaakov; i eskuchad a Yisrael vuestro padre. (Biblia, Const. 1873)

I djuzgo a Yisrael en los dias de los Pelishteos vente anyos. (Biblia, Const. 1873)

apanyadvos, i vos denunsiare lo ke vos akontesera en los dias postreros. Adjuntadvos, i oid, ijos de Yaakov; i eskuchad a Yisrael vuestro padre. (Biblia, Const. 1873)

En los dias de Shamgar, ijo de Anat, en los dias de Yael, se vedaron los kaminos, i los ke andavan por senderos, andavan por kaminos retuertos. (Biblia, Const. 1873)

i se aplazaron todos eyos por azer a el dia uno en el anyo, dia de plazo, i yamaron a nombre del dia el este Sefo sovre su nombre (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


es tan riko, ke el tiene una entrada de mas de vente mil frankos al dia. (Banyos de sangre, 1912)

Nozotros esperimos algunos minutos ke nos paresieron oras, dias, mezes. (El muerto ke esta bivo, 1912)

no izo otro ke engodreser la mankansa de dia en dia de modo ke ya vino en punto de pedrer la konfiensa de los aksionarios (La Epoka, Sal. 1875)

su estado empeoria de en dia en dia (Anna Maria, Yerushalayim 1905)

Luiza dio el dia a un ninyo (La dezgrasiada Luiza, Tel Aviv 1953)

Tres dias mas tadre, el vendiya los tres o kuatro pedasos de moble de su kaza, i partia por Paris kon 200 frankos en su aldikera. (Nantes, Tel Aviv 1952)

orasiones seran echas por todas las partes por la konservasion delos dias presiozos del bien amado monarka (El Tiempo, Const. 1896)

nuevos adjentes de kambio le empesavan a azer konkerensia, i su echo se empesava a destruir, a grado ke del dia ke su mujer paria la tresera kriatura, en la kaza de sin. David no avia ni agua kaente. (La famoza kantadera, Tel Aviv 1950)

ay dias ande este djurnal es muy alegre al meldarse (La Epoka, Sal. 1900)ספרות עממית Literatura popular


I el sta gritando a la mujer: ''Ya paso el un dia! Ya paso el uno!'' (Djoha ke dize)

Sikomo se aserkavan las vakansas, eya se arreselava no sea ke la kriatura ampese a azer dia i vida en el porto (Sipure Sefarad)

se entiende ke okaziones komo estas no afitavan en kada día (Sipure Sefarad)

el dia diado vino el arur al maamad komo le disho el rav i izo ayi mas de loke izo de motos la otra semana delantre el rav 3 tantos a karar ke todos dieron kredito en eyo (manus. Papo, Sarajevo 1840)

i le dio la paga 2 tantos i le pago el zahmet i ansi fue aziendo unos kuantos dias (manus. Papo, Sarajevo 1840)

savras senyor rey ke este ombre 3 mezes dia por dia mos hue viniendo no mos desho meoyo ni repozo kon sus yoros i sus rogativas diziendo ke se kere fuir de la sivdad (manus. Papo, Sarajevo 1840)

i su padre i su madre yorando noche i dia, i toda la kaza kon taanit i tefila, siendo ke mas no esperavan de alkansarlo en su lugar (manus. Papo, Sarajevo 1840)

un dia vino uno i le disho se sepa ke me nasio un ijo i oy tengo berit mila, venga agalo su mersed pishin (El moel eskarso, Manus. Yerushalayim 1920)סגולות ותרופות עממיות Segulot i Melezinas populares


Sekana para durmir en una kaza solo afilú en el dia (manus. Papo, Sarajevo 1840)

segula para prenyes: ke tome kuero de rapoza i ke lo keme i la seniza ke beva la mujer 3 dias kon agua i enprenyara (manus. Papo, Sarajevo 1840)