חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

650 ערך מספר

entrada numero 650

abatirse v. refl.

נדכָּא (נעשה מדוכא), נחלש; התמוטט; כמש, נבלשירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


este andjel ke kuando la veo todas mis fuersas se abaten, (Rinio, 1906)

a mi tu esklavo me dates korason ke bate / viendo ombres ke sufren se atrista se abate / (Rekolyo de Poezias Diversas, Tel Aviv 1931)קופלאס Koplas


A Haydar ya arrivimos, de haftonas mos konsomimos, tres dias estuvimos, de ansia mos abatimos (En los kampos de la muerte, Violet i Sara Fintz, 1945)ספרות תורנית Literatura relijioza


eyos se abaten i dizen: si ay mamon ay kavod, no ay mamon ay shidafon (Pele Yoets I, Viena 1870)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


La dezgrasia ke se abatio sovre vos puede trokarse en ruvina kumplida i pezgar sovre el resto de vuestra vida (Mujer kriminala, Tel Aviv 1954)