חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

112670 ערך מספר

entrada numero 112670

dever/se v.

היה חייב/מחוייב, חב; היה צריך

deve de aver salido

נראה שיצא, כנראה שיצא

es devido a

נובע מ-

kedar a dever/ dever enriva

לשלם למישהו הרבה מעל החוב מבלי שיהיה מרוצה

komo se deve

הולם, נאה, יאה, מתאים,כראוי, כמו שצריך

le devo la vida

אני חב את חיי לו

mankamiento a un dever

אי מילוי חובה

ni las tiene ni las deve

אינו חייב חשבון לאף אחד, מדבר בחופשיות ובלי חשבון

devo de dizir

אני חייב לומרדיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


Ken deve i paga es komo ke no deviera nada (Moscona)

Esto se deve a su kapachita (Moscona)

paga a kien deves saves lo ke tienes (Nehama)

favlar komo se deve (Nehama)

fazer las kozas komo se deve (Nehama)

es per­sona komo se deve (Nehama)פתגמים Refranes


Paga lo ke deves saves lo ke tienes

Ken avla lo ke no deve, siente lo ke no kere

Kien aze lo ke kiere non aze lo ke deve

La sangre ke deve korrer no keda en la vena

Al ombri non devis de kreyerti

Para kualo deves de azer esto todo, anochi nasio?

Ni al riko dever, ni al prove prometerשירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


deve ser por todos santo i bendicho. (Gaon, Poezias)

por un Dio el mundo deve ser giado. (Gaon, Poezias)

de rodias deve kaer la persona. (Gaon, Poezias)

Ke? Insolente! Ulvidas la onra ke me deves? (Papo, Navot)

eyos devrian rogar de tener mas prestez en los piezes (Odisea)

El deve pasar por aki por irse al chiflik serka su padre. (Rinio, 1906)

Ke te aflakaria? Ke koza te devrian azer por ke la piedras i te apanyarian?'' ('Ha-Elion: Shimshon, 2003)

Le dize: ''Delila, el ke kiere apanyarme, kon kuedras muevas, rezias, el deve de atarme. ('Ha-Elion: Shimshon, 2003)

Las yevan al lavoro, se deve yir al paso, al son de la orkestra, sin manear un braso. ('Ha-Elion: En Kampos, 2000)קופלאס Koplas


Todos djuntos alavemos porke muncho le devemos; después de esto beveremos, ke ansí es el dever. (Mandjares de Purim, sig. 18)

Devemos azer djunbúsh en estos dos días, sovre inchir el rabúsh ande los Nahmías; (Koplas de Purim, Saadi 'Halevi. sig 19)

Ya tomaron el ferman muy bien arreglado / kon grande difikultad ya fue eskapado / kon grande kudiado / mos devemos levantar / i a una boz gritar / biva los ke penaron / al puevlo kontentaron (La Amerika, 1911)

Kada una dizia: Yo so la mas alta / de todas las mas grandes muntanyas / Su Maestad! En mi deve dar la ley santa / i se ivan meneando komo kanyas. (Ketuba, manus. Rodosto 1931)ספרות תורנית Literatura relijioza


ke no son kozas de hasidut, si no son ovligos ke deve la presona de azerlos. (Meam Loez Bereshit)

ke deve saver ke siendo la mujer se kreo de gueso, deve de tener kavesa dura i ser pizmoza; (Meam Loez Bereshit)

ke sierto estando en akel pozo deve de morirse (Meam Loez Bereshit)

i devian de malsinarlo a su padre ke el lo dotrinara i lo gritara (Meam Loez Bereshit)

tienes ke deverles toda tu vida (Meam Loez Bereshit)

ni de mitsvot lo taase, ke son las kozas ke deve la presona alesharse de eyas; (Meam Loez Bereshit)

Dizde su chikes el djoven Moshe ya amostro ke el devia ser una Luz en Israel. (El Gid,1967)

I aunke no es ni enkomendado ni menos ke devia de azer, (Lel Shimurim, 1819)

por este penser kale ke se regole la presona a tener todas sus kozas regladas por eskrito, a ken deve i ken le deve (Pele Yoets I, Viena 1870)שאלות ותשובות Responsa


le disho: pagame loke me deves ke yo mas aki no vengo, ke me espanto no sea ke me maten (Mihtav Shelomo, Sal. 1855)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


Sea la onra a tu proksimo komo la ke deves a tu maestro (Tefilat Imanuel, 1924)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


El dokumento determina la manera ke se deven administrar las komunidades i komo se deven azer las eleksiones (La boz de oriente, 1931)

Bova, no se deve tener tanto konfiensa siega en los ombres, de onde saves ke en este momento el no pasa la ora kon otra mujer i a la noche va tornar komo un ''poyiko'' kon la facha inosente? (Luz de Israel, 1985)

No devesh ulvidar ke me topava a mil milias de todo lugar abitado. (El Princhipiko, 2010)

Disho ke nuestra komunidad no deve ser mas giada por beyes i pashas (El Djugeton 1917)

El otro vidrero, viendo ke el sumo iva kayer en basho, aferra un chokal burakado i le mete debasho la esprimidera. Ya entendesh bien ande duvo kayer el sumo. (el Rizón, Salon. 1939)

mozotros savemos ke la kuenta de los soldados deve ser djusta i ke ninguno manke (El rey i el shastre, Yerushalayim 1903)

El korason de kada djudio deve inchirse de piadad i ayudar luego kon todo loke puede! (La Amerika, 1917)

Solamente a los ermenis les deve ser asegurada sus vieja patria i por los djudios no avla nada (La Amerika, 1917)

si el avia kreido no dever segyir los konsejos de su mujer[...] el devria sotometerse a la ordenansa de su doktor (La sinyatura del kontrato, Yerushalayim 1907)

devemos bushkar un remedio de ameliorar el estado de la pasada (El prove doktor, Const. 1904)

sinyor Jilbert, apelo! apelo! apunto vash a azer apelo (temyiz) , yo topi remedio de moneda i apunto devesh azerlo (El prove doktor, Const. 1904)

Agora el devia abasteser a todos los menesteres de la kaza. (Nantes, Tel Aviv 1952)ספרות עממית Literatura popular


Una mersed vos rogo '1 tio la kuala me devesh de achetar, (Blanka Flor)

para ke sepas otra vez, kuando te se esta komiendo halva i no tienes mas de sinko paras, komo deves de azer. (Sipure Sefarad)

Los rezultados no tadraron i esta fue la razón ke izo mandar vente pashas por ke tomen muestra komo deven de governar kuando serán nominados por valis. (Sipure Sefarad)