חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

24430 ערך מספר

entrada numero 24430

andar v.

הלך, צעד, פסע, התהלך; עשה בלהט

andar a kavayo

לרכב על סוסדיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


anda a la formiga haragán (Nehama)

andad a endevinar (Nehama)שירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


andando kon una roza en su mano (Gaon, Poezias)

Mas ni ombre bivo anda por la kaye (Gaon, Poezias)קופלאס Koplas


Segun ke lo departe la nuestra eskritura (Poema de Yosef)

Mas gran envidia avian komo andava Yosef. (Poema de Yosef)

Y sienpre andava El Dio kon Yosef. (Poema de Yosef)

I ke fuese un ombre bien apregonado i ke diga por nombre kuando va andando (Purim, De-Fes, sig. 18)

Anda a el rey i avla kon el, ke no se pierde Yehudah ni 'Ariel, i no sea por tu mano fin de Yisrael, ke no venga tal dia, no. (sova semahot, Livorno 1782)

Viendose Vashti en eya tanta fealdad, Disho: yo no puedo ir; vos andad; i a el rey de mi parte saludad, ke esto muy mala, no puedo ir, no. (sova semahot, Livorno 1782)ספרות תורנית Literatura relijioza


salvo lo ke kiere el Sh.Yit. es ke agash djustisia i azed mersedes kon la komunidad i ke andesh onesto kon el (Hovot 'ha-Levavot, Const. 1569)

savete ke tu sos aparejado por andar` a erets Israel para morar ayi (Shivhe Hayim Vital, Sal. 1892)שאלות ותשובות Responsa


anda saka vino de akea bota ke es buen vino (Amar Shelomo, Sal. 1864)

yo andando topi un moso del alaybedji ke era un tiempo moso de ... Avraam Imanuel (Responsa Yom Tov Tsahalon, Venezia 1694)

i mos disho el otro: andavos, no sea ke vos agan otro tanto a vozotros (Mahaze Avraam, Sal. 1795)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


i a su lugar enbeve, i anda kamino del avismo, i esclarese a la manyana del lugar ke el puzo de ayi de ayer. (Koelet Targum,1744)

I todos los ke andan sovre sus palmas entre todos los animales ke andan sovre kuatro pies, enkonados vos seran; todo el ke tokare en su kalavrina sera enkonado asta la tarde. (Biblia, Const. 1873)

yo dishe kon tajamiento de mis dias andare en puertas de foya seria mentado resto de mis anyos (Biblia, Const. 1743)

i oyeron a boz de A' Dio andan en el guerto aparte de el dia i eskondiose el omre i su mujer delante A' entre arvol de el guerto (Biblia, Const. 1547)

se resfuiya el segundo i andava a el; i despues eran espandientes a el todos los mienbros ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

mijor por andar a kaza del limunio mas ke andar a kaza del konbite, por lo ke el kavo de todo el ombre i el bivo dara a su korason (Biblia, Viena 1841)

Toda sierpe i ave ke anda sovre kuatro pies, abominasion vos sera. (Biblia, Const. 1873)

I anduvo Shimshon a Aza, i vido ayi una mujer eskarada, i entro a eya. I fue dicho a los de Aza: Shimshon es vinido aki. (Biblia, Const. 1873)

En los dias de Shamgar, ijo de Anat, en los dias de Yael, se vedaron los kaminos, i los ke andavan por senderos, andavan por kaminos retuertos. (Biblia, Const. 1873)

Los ke fuistesh veluntarios en el puevlo, bendizid a A'. Los ke kavayash sovre aznas blankas, los ke vos asentash en djuisio, los ke andash por el kamino, avlad. (Biblia, Const. 1873)

i anduvo Sefo i vido, i ek en yuzanias del monte el este, me'ara grande i piedra grande puesta en puerta de la me'ara (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)

deskuvierto delantre de ti ke el puevlo el este son aparejados para pikar i por andar` enel kativerio (Shir a-Shirim Targum II, Mahzor Sal. 1876)

I anduvieron detras de eyos asta el Yarden; i ek, todo el kamino estava yeno de vestidos i atuendos ke los Arameos avian echado en su prisa.(Biblia, Const. 1873)

I tomaron dos kuatriguas de kavayos; i enbio el rey detras del real de los Arameos, diziendo: andad i ved.(Biblia, Const. 1873)

i tornaron en otra tienda, i de ayi tambien tomaron, i anduvieron, i eskondieron. (Biblia, Const. 1873)ספרות עממית Literatura popular


Andavos la mi nuera a parir ande vuestra madre. (Blanka Flor)