חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

27610 ערך מספר

entrada numero 27610

aogar v.

חנק; הטביעשירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


otra noche vengo yo por aogarte. (Gaon, Poezias)שאלות ותשובות Responsa


kuando fui pregunti alos turkos por la ropa, me disheron: ande kedo ropa? tuvistes mazal ke te salistes, sino, te aogavas komo se aogo tu haver (Rosh Mashbir I, Sal. 1821)

savra ke mos tomo una fortuna grande ke eskapimos de aogarmos, en esto amaho, yanasheimos en lugar de tierra (Rosh Mashbir I, Sal. 1821)

lo vieron kontar as' i le hueron detras i lo aogaron i lo enbrujaron dientro de un chul i lo metieron dedientro de unos punchones tres dias (Hikre Lev I, Sal. 1853)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


i rezervara su deskonfiensia a akeya ke izieron todo por aogarlo en la sangre. (La boz de Turkiye, 1948)ספרות עממית Literatura popular


Esto asemeja al mashal de el raton ke keria pasar el rio i la intesion dela rana era de aogarlo (Hidot de Izopeto)

I su mahashava era de aogarlo entrando en las aguas. (Hidot de Izopeto)