חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

29180 ערך מספר

entrada numero 29180

apena/apenas adv.

בקושי, כמעט שלא, זה אךדיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


apena si tiene diez anyos (Nehama)

se metió al lavoro apenas vino (Nehama)שירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


apenas es noche no se ve mas alma (Gaon, Poezias)

Apenas amanese, gritando Aufstehen, kon palos, kon rempushos - afín ke s'adjileen ('Ha-Elion: En Kampos, 2000)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


un mansevo aedado de kaje 25 anyos akompanyado de un otro aedado apenas de 15 (Banyos de sangre, 1912)

Apena kon muncha lazeria i kon muncha kanseria vine a mi lugar, (Asolado en la izla, 1881)

Apenas el salio, entera tremblando, korri a la kamareta de mi ijiko, lo tomi en mis brasos i yorri. (Luz de Israel, 1985)

Agora el no se echava mas a la mar, el komia apenas algun bokado de pan ke le davan de karidad i no komia dias enteros si no le davan. (Leonidas el nadador, 1911)

Tenia agua de bever apenas para ocho dias. (El Princhipiko, 2010)

De esta manera ambezi una segunda koza muy importante: su planeta de orijen era apenas mas grande ke una kaza. (El Princhipiko, 2010)

Apenas este amigo se va, Nermin entra a la klinika del Dr. Selim su viejo amigo. Eya yora i esklama amargamente en los brasos de su primer amor, le asigura, en terminos muy tristes, ke es por salvar la rnala situasion de su padre, ke eya se duvo inklinar. (La Boz de Turkiye, Istanbul 1948)

Apenas prononsiava estas palavras, sinyor David se levantava, le dava las diez liras a Katina i se retirava en diziendole (La famoza kantadera, Tel Aviv 1950)

Una noche de alhad Matatia se fue ande su vezino Zerubavel, i apenas entro ke el melamed lo resivio kon la sonriza en la kara. (El Djugeton, Const. 1908)

al ver la sudor ke kaiya del kuerpo de los kavayos i la kanseria en la kuala eyos mostravan ser entendian presto ke estas karosas venian apenas de arrivar (Manon Lescaut, Yeru. 1906)

Luidji katorze ke tenia entonses apenas vente anyos fue muy harvado de la ermozura de esta chika dama (Muerta de mala muerte, Yerush. 1911)ספרות עממית Literatura popular


le disho ke Bucha esta kon shasheos i apenas si esta podiendo salir de kaza, (Sipure Sefarad)

Las charikas chikas, kon la ganansia, valian 4 groshes, yo se las di por tres, ganando apenas trenta paras. (Sipure Sefarad)

i komo la preva, Perla su mujer, le paria kada dos anyos i el grande de la mishpaha apenas avia kumplido minyan. (Sipure Sefarad)

Los musafires entraron. Apenas alkansaron a dar dos pasos ke el perro de la mandra se metió a ladrar dezesperadamente. (Sipure Sefarad)