חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

40160 ערך מספר

entrada numero 40160

arrojado adj.

מושלך, זרוק; גולה, מגורש, מורחק, מסולק, מוחרם, מנודה; זנוח, דחוי

luvia arrojada

גשם זלעפות

arrondjado

40290דיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


piedra i palavra arrojadas no atornan atrás (Nehama)

el borrachón, el aboltado son arrojados i apedreados (Nehama)פתגמים Refranes


Piedra arondjada no se torna atrasשירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


Luvia arrojada / kamiza mojada / mujer anojada / kastigo del Dio (La Epoka, Sal. 1900)קופלאס Koplas


bendicha la alma presiada debasho la siya su pozada, supeto es arrondjada de los sielos a la tierra (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)

de el dia de su seer presona es apretado i afriido yagado aharvado de el Dio i krevantado su presipio tamo empushado i su trazeria paja arrojada (Keter Malhut, Mahzor Saloniki 1876)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


El echava enfrente su kamiza i komo una lansa rondjada ala mar, el iva en el fondo kitar la pieza de moneda. (Leonidas el nadador, 1911)