חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

23150 ערך מספר

entrada numero 23150

amostrar v.

הראה; הוכיח

amostrar braso

חשף זרועו באיום

amostrar grasias

להפגין לראווה את כל כישוריו (ביטוי אירוני)

amostrar kara

כיבד, הראה פנים יפות

el tiempo amostra yelado/luviozo

צפויה קרה/צפוי גשם

amustrar

23530דיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


Amostrami ken son tus amigos ti dire ken sos (Moscona)

No le amostres kara (Moscona)

el vendedor amostra la ropa al kliente (Nehama)

amostrar rikeza/grandezas (Nehama)

le agrada amostrar (Nehama)פתגמים Refranes


Te amostrare de kual palo se aze la kuchara

Mujer pude dezir mentira sin mostrar ke esta en ira

La novia kale ke amostre la (a)shugar. El gato esta (a)rriva de la kasha no lo save echar

Karne kruda no amostres ni a mal marido ni a mala suegra

Ande pishas no amostres

Kuando el lovo mostra dientes non penses ke esta riente

Perro ke va modrer no amostra los dientes

El ke es prudente amostra grasia, el ke es muncho prudente efastiaשירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


Amostradme kon kual puevlo non sufrio Israel i fue salvo (La segunda Ester, 1911)קופלאס Koplas


i amostramos ya salvasion de puevlo kruel i tanbien salion. (Toledo, Koplas de Yosef)

komo la espiga uno sovre otro nisim ke nos amostro el Dio Abastado alto i enshalshado. (Zimrat 'ha-Arets, 1745)

Damos, Senyor, tu bendision kon la buena kondision; amostramos tu salvasion de el bet mikdash Ariel. (El Dio alto)

I de munchas vias mando a traer amostrar a su aver i la su grandeza kon muncha rikeza (Purim, De-Fes, sig. 18)

Ad ayom la nemistad la tienen guardada, mos amostran amistad komo eskarada; (Koplas de Purim, Saadi 'Halevi. sig 19)

I le disho su padre: el Dio santo mos abrigara, i el karnero El mos amostrara, veluntad de muestro Dio en nos se afirmara (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)

todo este mal kon su mano se lo kijo / a el meleh perfijo disho ke era ijo / este negro rijo / de amostrarle el kyar / se esta topando en sar / keda muy kayado / i muy shasheado (manus. Teza, 1820)

disho a Sara ke tu kovdisiado Yits.hak se engrandesio i no embezo servisio de el sielo / andare i le amostrare ke a el Dio fuero / disho: anda sinyor empero no te aleshes / respondio: sea tu korason en el Dio enfiuzianse (Puertas de veluntad, Mahzor Rosh a-Shana, Sal. 1876)

i respondio su padre: en el Dio bivo de avrigo / ke El es ke amostrara por su alsasion el karnero / save ke todo lo ke envelunta el Dio aze / fraguaremos mi ijo oy delantre de El siya / estonses se enshashara sangrifisio i el sangrifisian (Puertas de veluntad, Mahzor Rosh a-Shana, Sal. 1876)ספרות תורנית Literatura relijioza


konpeso adovar su kaveyo amostrando su ermozura. (Meam Loez Bereshit)

sepanse ke su pena es grande ke dan amostrar ke no keren kumplir la veluntad del sh.-yit. (Meam Loez Bereshit)

Eyos le amostraron los porgaminos bien eskritos kon letras de oro (Meam Loez Bereshit)

Amostrarles a los ke los azen komo son echos de vanidades (Menorat 'Hamaor, 1762)

Dizde su chikes el djoven Moshe ya amostro ke el devia ser una Luz en Israel. (El Gid,1967)

ya se ke vozotros siempre tornash por el, ke Yosef kon su elguenga aguda vos enganya i vos amostra amistad (Tokpo shel Yosef, Yerush. 1887)

de amostrar a su novia a sus amigos a ke djugen kartas kon la novia (ve-'Hohiah Avraam, Izmir 1877)

I esto fue por amostrar al mundo ke les izo kavod demaziadamente siendo la regla de los rikos es apuntar i tener muncho kargo de sus guertas (Meam Loez Ester, Izmir 1864)

Siendo su mehuvan de Ahashverosh a azerles hanupa i amostrarles ke no le embarasa gastar muncho dinero por eyos (Meam Loez Ester, Izmir 1864)

en ke te lo kontienes por tener esta grandeza? ke ven te amostrare a tu ija komo esta enterrada kon estera de kanyas (Meam Loez Yeoshua II, Izmir 1870)

i le amostro el ferman de el meleh (manus. Minhat Ani, Yerushalayim 1880)

vino de Paras una presona [...] ke azia taanit el rov de sus dias, i me disho a mi ke le amostravan a el en el esfuenyo ke la geula de Israel esta dekolgado en mi al yade ke aga tornar a Israel en teshuva (Shivhe Hayim Vital, Sal. 1892)

lo ke kijeron dizir los savios no es lo ke amostra el ladino de akeyas palavras (Meshivat Nefesh II, Const. 1754)שאלות ותשובות Responsa


Le di medio groshiko i lo amostri a dos edim (Ma'harshah [1540-1602], Saloniki 1730)

i le akometi siento i sinkuenta grosh ke me lo amostrara i se kontento (Hikre Lev I, Sal. 1853)

disho: si! i si no vos kreesh veni vozotros i volos amostrare (Mihtav Shelomo, Sal. 1855)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


el puvliko ya kondano bastante fuertemente i amostro su desgusto por el linguaje de kampo libre i senyor 'ha-Levi (La Epoka, Sal. 1900)ספרות עממית Literatura popular


Haskito disho ke le amostro las sinko paras i le demando ke se las de de halva. (Sipure Sefarad)

kon las paras muestras los paylachos van a komer gaynas i a mozos mos van a amostrar las trazeras! (Sipure Sefarad)

le disho: Amóstrame komo un gameo puede bolar! Si no, te vo azer kortar la kavesa! Te do tiempo una semana! (Kuentos, 1986)

En lugar de repuesta Haim kito la alguenga del papel i kon dos manos la amostro estirada por el boy entero. (Sipure Sefarad)

i les amostro la plata i meldaron las kartas, estonses se ensanyo el rey i kon grande ravia mando a yamar los negidim dela sivdad i a los grandes i vinieron a la djustisia todos (manus. Papo, Sarajevo 1840)

ke a todo lugar ke vas ke te governen kon moneda i mazon; i 500 gro' te damos, i si tu korason lo tienes temerozo i apegado kon el Sh.Yit. enel djudesmo el Dio te amostre kamino bueno i onde ke iras prosperaras (manus. Papo, Sarajevo 1840)

dos mezes antes eskrives una karta para el kon shaliah neemani el en el punto ya viene i el amostrara su vengansa de estos reshaim kon poder del Sh.Yit.siendo ya se dio gemar por el echo en los sielos (manus. Papo, Sarajevo 1840)

les disho el rav a todos: agora ?? ke vozotros vos kerersh vengar de mi para morde estos mamzerim i por su amor, agora vos amostrare vuestra falsia ke no topesh lugar onde fuir (manus. Papo, Sarajevo 1840)סגולות ותרופות עממיות Segulot i Melezinas populares


Segula tres piedras son mesugalot eyas: la segunda piedra se topa en la tripa de el pasharo kuadrines (?) i eya amostra a dos kolores i kolor korelada i preta i si la enshaguaras kon vino bueno i la entraras entre el ojo se le esklareseran los ojos i tornara a la manseves i aprovecha a el ke la yeva enriva para dolor de korason i para apreto i muchigua alegria i kita el frio (manus. Papo, Sarajevo 1840)

Kuando sale el arko demanyana amostra ke es paramor de los bene Yaakov; kuando es la tarde es por los umot (manus. Papo, Sarajevo 1840)