חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

51680 ערך מספר

entrada numero 51680

avenir (fr.) m.

עתיד; חזות, סיכוי

por el avenir

בעתידדיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


un avenir serkano/longano (Nehama)

un fecho de grande avenir (Nehama)

el ofisio de mano no tiene mas avenir (Nehama)פתגמים Refranes


Sin sufrir no ay ni parvenir, ni avenir

Sin lavorar por tu porvenir es muy yuch de topar tu avenir

Ten feuzia en el porvenir te aze alegre, puedes reirשירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


al avenir, siendo ke tal ke sos te pario Penelope. (Odisea)

destruir el avenir de tus chikos ke son tu alma i tu sangre, (Rinio, 1906)

En vezes a la kama, djuzgando su estado, al avenir medita, i a lo sentensiado. ('Ha-Elion: En Kampos, 2000)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


Kera el Dio ke esta manera de politika se amuchigue en el avenir. (Los Muestros, 2007)

ma bien graves i eskandalozos ke se pozan a la atansion de todos los verdaderos pasionozos del bien del puevlo i ke azen ver el tablo amanziante dela situasion ke mos espera en un avenir non muncho leshano (Renasensia Djudia, Sal. 1920)

el Dio mos guadre de kierer kritikar a dinguno, non es ni el eskopo de este folio ni el sistema ke empiegaremos por el avenir (La Epoka, Sal. 1875)

todo esto, repetamos, en el eskopo de azer denegrar, al menos por el avenir, el nombre de la famiya Palache (La Epoka, Sal. 1900)

yo formava mil projetos por el avenir (Anna Maria, Yerushalayim 1905)

eya se olvidava komplidamente por no pensar ke al avenir de este chiko kerido ninyo (La dezgrasiada Luiza, Tel Aviv 1953)

no vos espantesh, no tengash favor del avenir (La dezgrasiada Luiza, Tel Aviv 1953)

mis djenitores bushkan mi prospero i mi avenir mezmo en el kamino ke yo lo bushko (La ermoza Rahel, Tel Aviv 1951)

su intelijensia i sus kualidades lo predestinavan a un avenir briyante (La Boz de Turkiye, 1947)

Vos sosh un ijo de un grande avenir. Sinyor, yo me permeti de siguir vuestras tantativas i fui bivamente harvada por vuestro dirijo en la dezgrasia, ma parese ke vos iriash leshos si alguno vos espandiya la mano. (Nantes, Tel Aviv 1952)

vayamos un poko a la kaza de madam Mari la gizandera por konoser el avenir de la chika Diamante. (La famoza kantadera, Tel Aviv 1950)

si yo digo kon rezerva todas las kozas situadas en el avenir va apareser ke yo mizmo no kreo en sus posibilita (Herzl, El estado djidio, Sal. 1931)

i estas milarias de konosidos' parientes i vezinos traen sus aprovasiones al modesto eskrividor del Avenir ke konsakra a estas koronas kolonas enteras (La Epoka, Sal. 1900)

si es alos primeros, bravo a eyos ke supieron entender ke el avenir del mundo esta en manos de los patrones de ofisio (La Epoka, Sal. 1900)

la repuesta sovre lo pasado era tan djusta ke loke era dicho sovre el avenir podia igualmente serlo (Muerta de mala muerte, Yerush. 1911)ספרות עממית Literatura popular


pensa que agora nasites, aspera bien avenir. (Kalendario de kantigas)