חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

7050 ערך מספר

entrada numero 7050

afrenta f.

עלבון; הוצאת שם רע; מבוכה, אי נעימות

afronta

7280דיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


no pueder somportar una afrenta (Nehama)שירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


Ma, tu mereses todas las afrontas ke te aran! (Papo, Navot)