חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

15050 ערך מספר

entrada numero 15050

aldea f.

כפרשירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


por espandiduras azul en aldeas. (Gaon, Poezias)ספרות תורנית Literatura relijioza


fue demandando a los turkos de las aldeas ke vinieron la-shuk por el (Yosef Mitrani responsa II, 1645)שאלות ותשובות Responsa


le pregunti: adonde mataron este ani? dishome ke era muvashir de aldea en aldea los vidi matados (Responsa Yom Tov Tsahalon, Venezia 1694)

savresh senyores komo me mandavan a una aldea ke esta un djudio ke se yama Somea Arogarli, o kon dinero o sin dinero, para bushkar remedio para enterrar Yits'hak Almeridi n''e o para saver algun remedio (Responsa Yom Tov Tsahalon, Venezia 1694)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


Los eskapados del ruido de los saetadores onde sakan agua, ayi kontaran las djustedades de A', las djustedades de su senyorio [aldea] en Yisrael. (Biblia, Const. 1873)

Los senyorantes [aldeas] en Yisrael se vedaron, se vedaron, asta ke yo Devora me levanti, me levanti madre en Yisrael. (Biblia, Const. 1873)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


ke el lavoro i fertiliso, este pais donde el kuvrio la tierra de sivdades i de aldeas modernas, (La boz de Turkiye, 1948)

onde los Arabos, malgrado los suksesos kontra las chikas aldeas izoladas, (La boz de Turkiye, 1948)