חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

28610 ערך מספר

entrada numero 28610

apartener/apartenir v.

היה שייך ל-, השתייך, נמנה עםשירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


de las ke apartenian al muy korajozo Odises. (Odisea)

No era prova esto a kien apartenia, la fuersa, la grandura i la barragania? ('Ha-Elion: Shimshon, 2003)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


Apartienen de derecho a las komunidades judias todos los israelitas ke biven en el territorio italiano. (La boz de oriente, 1931)

Keda de apartener a la komunidad, el ke pasa a una otra relijion i ke deklara no kerer ser mas konsiderado komo judio. (La boz de oriente, 1931)

el chiko Andre deklaro a ke famiya eyos apartenian, (Banyos de sangre, 1912)

esta kaza apartenia el Baron ke la avia echo fraguar sovre viejas fraguas. (Nantes, Tel Aviv 1952)

eya me apartenia kuerpo i alma i kon una veluntad ke ninguna fuersa diabolika no podria azer fuir (Anna Maria, Yerushalayim 1905)

Yo apartengo agora a la djustisia (Mujer kriminala, Tel Aviv 1954)

El konosia muy bien el lugar del tiempo onde joven elevo, este palasio apartenia al emperador Konstandinos Paliologos i onde su padre venia muy frekuentemente komo ambasador del emperador (Gul Bahar, Tel Aviv 1953)

La kamareta ke Nantes morava dizde su arrivo de Marsilya se topava en el ultimo peso (tabaka) de una kaza de la kaleja de ''Lil'', allado del Otel, del Baron Darnivelier miembro del konsilia de estado, esta kaza apartenia el Baron ke la avia echo fraguar sovre viejas fraguas.(Nantes, Tel Aviv 1952)

ke elevos! los mejores, los mas avansados i aparteniendo todos a famiyas modestas ma onestisimas i amantes del progreso (La Epoka, Sal. 1900)

Avia munchos kavzos de diskriminasion i de preferensia en la distribusion de los dias de lavoro, sigun el paiz de onde venian los olim o el partido al kual apartenian. (Aki Yerushalayim, 2019)

Apartuviendo a una de las mas nobles i de las mas viejas famiyas de Erzurum, madam dautyan ke dizde la edad de kuarenta anyos kedo bivda, se avia konsakrado a la edukasion i a la formasion kumplida de sus dos ijas (La Ermoza Alis, Tel Aviv 1954)ספרות עממית Literatura popular


avras de saver ke ize la konosensia kon el vekil de la kaza ke apartenia a Rafael Aftalion, un rikinión de Vidin, ke murió antes tres anyos. (Sipure Sefarad)