חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

20400 ערך מספר

entrada numero 20400

amado m. & adj.

אהובפתגמים Refranes


Dulse vida pasan los kazados, si son fieles i amadosשירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


vente atras a tu tierra natala amada, i un kolmo (Odisea)

Eya abolto el korason de nuestro bien amado soverano (La segunda Ester, 1911)קופלאס Koplas


veas Dio selozo grasiozo i piadozo, y amado (Toledo, Koplas de Yosef)

no deshes deperder un puevlo amargado, desendiente de un patriarka amado! (Im afes, Papo 1894)

Aunke en tu alma el es muy amado, alsamelo por korban a tu regalado en el monte Moriya, en medio la shara. (Puertas de veluntad)

Kerido del Dio Eliau, amado del Dio Eliau (Koplas de Eliau, sig. 18)

Pendones yevan erijidos lavrados de sus amadas (Donme, sig 18)

Izo Avraam Avinu segun le enkomendo el Dio alto i enshalshado, izo tefila al kevayahol por Israel puevlo amado; este kuento no sea olvidado (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)

les disho a eyos: mi puevlo amado, ya vo lo perdono, yo pedri kudiado, presto fue afalagado el si' de Moshe (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)ספרות תורנית Literatura relijioza


ke modo se rijira el ombre a ser amado entre la djente? (Meam Loez Bereshit)

Este shir es kompuesto de dos partidas de shir: la una es la poezia i alavasiones ke aze el puevlo de Yisrael a su bien ` Dio i deplora de El su amistad i su proteksion (Meam Loez Kantar de los kantares, Const. 1899)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


Ke no despertesh ni agash levantar a mi amada asta ke envelunte (Biblia, Const. 1873)

Shaul i Yeonatan amados i ermozos en su vida i en su muerte no fueron espartidos (Biblia, Const. 1873)

Shaul i Ye'hontan amados i ermozos en su vida, i en su muerte no fueron espartidos; (Biblia, Const. 1873)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


Pasaron unos kuantos minutos. Sr. Yeshaayachi abolto la kara, i ke esta viendo? en lugar de su azna amada, ayi adientro del freno se amostra la kavesa de Djoha. (Otniel Hodja, 2002)

de leshos via a su bien-amada, mas ermoza ke siempre, embolvida en las sedas i kon los diamantes i entornada de esklavos i de esklavas ke le eran devuados (Gul Bahar, Tel Aviv 1953)

El joven, kontinuando sus estudios el deviene mediko i konta azerse una buena situasion para kazarse kon la bien amada de su korason. (La Boz de Turkiye, Istanbul 1948)

orasiones seran echas por todas las partes por la konservasion delos dias presiozos del bien amado monarka (El Tiempo, Const. 1896)

entusiasmadas de admirasion i esmovidas de agradesimiento, las populasiones del imperio otomao tienen dunkuey muncha razon deselebrar este anyo kon mas grande briyo el dichozo aniversario del nasimiento de sus bien amado soverano i de rogar kon fervor al todo potente de konservar longo tiempo sus dias presiozos (El Tiempo, Const. 1896)ספרות עממית Literatura popular


Ven kerida, ven amada, ven al bodre de la mar. (Kalendario de kantigas)