חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

25510 ערך מספר

entrada numero 25510

animal m.

חיה; אדם חסר מצפון

pedaso de animal!

חתיכת חיה!דיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


Pedaso de animal (Moscona)שירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


I ke es la repuesta ke te dio este animal, (Papo, Navot)

'Animales, yo so mas feros ke vozotros!'' griti (Papo, Navot)

me meti a oir brameos de los animales, (Papo, Navot)

Kamino komo kosha, tengo grande kongosha de levantar mender i kavesales ke es echo de animales. (8 dias antes de Pesah, 1909)

metales, animales, plantas i flores / en diferentes kolores i golores / todo maraviyozo i admiravle / i por kualo el ombre eskojido de la kreasion / lo kriates manko de perfeksion? (Rekolyo de Poezias Diversas, Tel Aviv 1931)

O Dio guadrame del ipokrita / komo akel animal ke non grita / ma kon kalmo mostra su maldad / en mudriendo kon ravia i krueldad (Rekolyo de Poezias Diversas, Tel Aviv 1931)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


Estos son los animales ke komeresh de todas las kuatropeas ke estan sovre la tierra. (Biblia, Const. 1873)

e espaҫiáronse los fijos de Ysrael, e sosegaronse las animalias e las aves; (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)

porke iziste esta, maldicho tu mas de toda la kuatropea i mas de toda animal de el kanpo (Biblia, Const. 1547)

estos son los animales ke komeresh de todas las kuatropeas ke estan sovre la tierra. (Biblia, Const. 1873)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


en diziendo: el izo kuezer un animal kon azeite i agua en una kaldera; (Vaye de los yoros, 1935)

A mezura ke la sangre bien kaente travada del povre animal ke venian de sakrifikar pasava en el kuerpo del muerto. (El muerto ke esta bivo, 1912)

yo me meti a echar gritos tan fuertes ke todos estos chikos animales empesaron a fuirsen korriendo del espanto i dando una fuerte meneada (Guliver, Yerush. 1912)

las kozas naturales se reparten djeneralmente para la klasifikasion, en los tres grandes ordenes o reinos de minerales, plantas i animales (La eskalera, Const. 1888)ספרות עממית Literatura popular


La mujer ke tenia medio kuerpo kon forma de animal (Sipure Noraot, 1885)

los ijikos admiravan las atraksiones del tsirk ande en interval de dos oras vían diferentes animales dresados (Sipure Sefarad)