חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

51550 ערך מספר

entrada numero 51550

ave f.

עוף; כינוי לאדם חסר יוזמה, כבד ומסורבל

ave de paso

עוף נדוד

ave de rapinya

עוף דורס

estar entero un ave/pareser un ave

אדם פסיבי וחסר יוזמה

avi

52290

have

214550דיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


las aves bolan en el sielo (Nehama)

enserrar las aves (Nehama)פתגמים Refranes


Por el kante se konose la ave

Ni ave sin nido, ni gozo komplidoשירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


komo una ave en alto bolo; i koraje i huersa (Odisea)

se de las aves: no por mucho tiempo de su tierra londje (Odisea)קופלאס Koplas


Las aves me serkavan, todas sin asmamientos. (Poema de Yosef)

De luego de las aves tu seras bien cerkado (Poema de Yosef)

Ke nos salieramos, almas ke eskapamos, komo aves bolar, no es ora de burlar. (Zimrat 'ha-Arets, 1745)ספרות תורנית Literatura relijioza


La ave ke se yama sidguenya aun kon todo ke se aze tevila despues ke se adjunta kon su zahar kon todo es tame (Shevet musar, Const. 1740)

I enkontro kon aves grandes, i tenian kara de ombre i avlavan en grego, (Ben Gorion, 1743)

I tenblo Aleksandros de las aves, i se fue atras kamino de vente dias, (Ben Gorion, 1743)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


I era arrondjan saetas detras de las aves (P. R. Eliezer,1876)

I de las aves, estas tendresh en abominasion; no sean komidas, abominasion son: el agila, i el osifrago i el esmerejon i el buitre, i el el milano segun su manera. (Biblia, Const. 1873)

e espaҫiaronse los fijos de Ysrael, e sosegaronse las animalias e las aves; (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)

Empero esto komeresh de toda sierpe de ave ke anda sovre kuatro pies, ke tiene piernas arriva de sus pies, para saltar kon eyas sovre la tierra. (Biblia, Const. 1873)

I de las aves, estas tendresh en abominasion; no sean komidas, abominasion son: el agila, i el osifrago, i el esmerejon, i el buitre, i el milano segun su manera, (Biblia, Const. 1873)

I toda otra sierpe de ave ke tiene kuatro pies, abominasion vos sera. (Biblia, Const. 1873)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


aki en Konstantinopla kaje todos los ninyos i ninyas konosen bien esta ave (el somorgujo) ke se yama kon razon por los turkos el karabatak (La eskalera, Const. 1888)

los pies tienen la membrana entre los dedos tal komo tienen todas las klases de aves nadaderas (La eskalera, Const. 1888)ספרות עממית Literatura popular


Por ande ke se aboltara el rey via modos i maneras de frutos, zarzavat fresko; pishkado i karne; diferentes aves, asta pichones. (Sipure Sefarad)סגולות ותרופות עממיות Segulot i Melezinas populares


Segula: si enkolgaras ajo sovre algun arvol de fruto non komera la ave la fruta (manus. Papo, Sarajevo 1840)