חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

3520 ערך מספר

entrada numero 3520

adientro prep.

ב-

deriento- a deriento

3400

ariento

33560

arientro

33570

ayentro

54200דיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


ay ladron adientro la kaza (Nehama)

estar adientro de un fecho (Nehama)

alimpyar una bota por adientro i por ahuera (Nehama)

ninguno save lo ke el otro tiene adientro: (Nehama)

en la borrachez, en la ravia, todo lo ke ay adientro sale ahuera: aborrision, kovdisia, dezeos negros, penserios somenos (Nehama)

o adientro o ahuera (Nehama)

ni adientro ni ahuera (Nehama)

tener el guerko por adientro (Nehama)

adientro de una frangola salio un djidyo (Nehama)פתגמים Refranes


Komi, komi - a mi sta kumiendo pur arientroשירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


Kuando los dos se toparon adientro de la kaza alta, (Odisea)

Sesh dias i sesh noches, stuvieron enserrados, adientro de vagones, eskuros i siyados. ('Ha-Elion: En Kampos, 2000)קופלאס Koplas


burakadas por adientro i inchidas a no mas (Gizados de berendjena, siglo 18)

las vaziava por adientro i les deshava los fondikos (Gizados de berendjena, siglo 18)ספרות תורנית Literatura relijioza


Avia adientro de dito livro sekretos grandes i temerozos. (Shivhe 'ha-Ari, 1911)

La Mitsva de la Suka es de komer i bever ariento de eya, i esforsarse a morar en la Suka todos los siete dias, sea el dia komo la noche. (El Gid,1967)

Asta ke la famiya de Moshe i munchos otros fuyeron de sivdad en sivdad ariento el payis de Espanya. (El Gid,1967)

i todo Yerushalayim en un pedaso de yoro i esklamasion akarar ke los felahim ke estavan derredor del kale les paresio ke izieron lagum de adientro (Imre Bina, Belgrad 1837)

i los kanates de adientro se avrian para adientro del 'hehal i kovijavan a sinko pikos de la pared de adientro (Meshivat nefesh I , Const. 1743)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


I todo atuendo de barro adientro del kual kayere algo de eyos, todo lo ke uviere en el sera enkonado i lo kevraresh. (Biblia, Const. 1873)

i tamien fraguaremos una kale grande adientro de eya i mos suviremos a los sielos (P. R. Eliezer, 1876)

I yamo a los portaleros; i dieron avizo adientro en kaza del rey.(Biblia, Const. 1873)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


Le arrondji estas palavras: Esta es la kasha. El kodrero ke keres esta adientro. (El Princhipiko, 2010)

entre una muchidumbre, adientro de una kaleja el avia visto una djovena ninya blonda, muy grande, kaminando kon un orgolio de prenseza. (Nantes, Tel Aviv 1952)

en todo kavzo, espero ke este sekreto sera guadrado adientro tu korason (El prove doktor, Const. 1904)

una fuerte luvia avia kedado de kayer i todos los kayes estavan adientro la agua (El Alakran, Tel Aviv 1954)

en ancheando ansi el burako se puedia ver klaramente adientro ke avia una kasha de metal amariyo, de kovre por seguro (El Alakran, Tel Aviv 1954)

munchas vezes entre una muchidumbre, adientro de una kaleja, el avia visto una jovena ninya blonda, muy grande, kaminando kon un orgolyo de prenseza. (Nantes, Tel Aviv 1952)

Charlie el riko, el milionario non podia olvidar su chikes ke paso adientro la mizeria i kaji en todos sus filmos el mostrava shenas semejantes. Ansi tambien es su oltimo filmo. (La boz de Yerushalayim, Yerush. 1953-4)

Charlie el riko, el milionario non podia olvidar su chikes ke paso adientro la mizeria i kaji en todos sus filmos el mostrava shenas semejantes. Ansi tambien es su oltimo filmo. (La boz de Yerushalayim, Yerush. 1953-4)

izo senyal a una otra mujer ke avia ainda en la karrosa i todas dos entraron adientro de kaza (Muerta de mala muerte, Yerush. 1911)ספרות עממית Literatura popular


Adientro de akel kastiyo avia una mosa dekolte, (Blanka Flor)

Estuvieron peleando ariento de la agua. Este a travar i este a no kerer ir. (Hidot de Izopeto)