חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

31280 ערך מספר

entrada numero 31280

apretar v.

הידק, לחץ, דחק; בלם; הכביד על, העיק; הפעיל לחץ, הכריח, כפה; איית; לחץ, עינה, נגש, דיכא, הכניע; הטריד; גרר, החזיק בכח

apreta i asolta

'תפוס ושחרר'' – שם משחק ילדים; מכאן: לומר דבר והיפוכו

apretar el pie

להדגיש

apretar en un kantón

דחק לפינה

apretarlo de adientro

לחץ, הכביד על, העיק על

djugar a apreta i asolta

להותיר מישהו בחוסר ודאות, לשחק עימו ב''תפוס ושחרר'', לרמות מישהודיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


el frío/la kalor/la karestía/el mal/la dolor/la kayentura/ la provedad/la negregura apretan (Nehama)

apreta bueno el mango para ke se avra la puerta (Nehama)

apreta el algodón para ke tome manko lugar (Nehama)

l'están apretando las kondurias: (Nehama)

el patrón m'está apretando porke kiere la kaza (Nehama)פתגמים Refranes


Kada uno save adonde le apreta el sapatu

Apreta la tierra, apreta el mal

Kien konsuegra kon parientes, apreta los dientes

No te mato mujer, si no te apreto a la pareשירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


i me meti a korrer kon sanya. Mis dientes apreti, (Papo, Navot)

I todo el ke lo apreto i lo presigio devino kavo. (La segunda Ester, 1911)

Les dizes esta penando a favor de los djudios ke los apretan. (La segunda Ester, 1911)קופלאס Koplas


muy klaro i muy visto de apretarlos i no para matarlos komo aki keria asta la famiya (Zimrat 'ha-Arets, 1745)

Hasid ke entro de la puerta Zimri kon Kozbi esta en buelta uno el otro apreta alanseolos a los dos Eliau (Koplas de Eliau, sig. 18)ספרות תורנית Literatura relijioza


i apreto la ambre de mal modo, (Meam Loez Bereshit)

topimos el kiep suyo en sima de un chit i apretimos a los arelim diziendo: ke bushko este kiep ayi? (Avodat 'hashem.1893)

en el atkuendo ke mezura la arina se akavide a no apretar, sino ke este la arina fofa (El gid, Istanbul 1967)

un dia kaminando por la kaye i no se akavido de apretar bien sus vistidos ensima para ke no se le viera el sako (manus. Minhat Ani, Yerushalayim 1880)

I disho el apifior ke en prevando esto es rauy de apretarlos a los djidios ke deshen sus Ley i ke resivan la Ley de Yeshu (Shevet Yeuda, Viena 1859)שאלות ותשובות Responsa


i al djidio lo apretaron ke se iziera grego i no kijo azerse; lo izieron pedasikos pedasikos; en primero le kortaron los brasos (Shaar Asher v.I, Sal. 1877)

komo los apreto el muftish le disheron: ke demandash de todos mozotros? ke tres presonas son loke lo mataron i el uno esta kon mozotros (Yadav shel Moshe, Sal. 1812)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


I akontesio, ke komo lo apreto kada dia kon sus palavras, i lo kanso, de modo ke su alma se angustio asta la muerte, (Biblia, Const. 1873)

I eya yoro delante de el los siete dias ke tuvieron el konbite; i fue ke al dia seteno, se lo deklaro, porke lo apreto; i eya deklaro el enigma a los ijos de su puevlo. (Biblia, Const. 1873)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


Todos mos estrmesimos i sin kererlo, de suyo, komo por darmos koraje, nozotros nos apretimos las manos unos kon otros. (El muerto ke esta bivo, 1912)

el avia pozado sovre su kavesa un kaskete i se lo apretava por no darse tanto a konoser, un poko de barva postiza pozada sovre su figura no mostravan del todo ke era el (El prove doktor, Const. 1904)

el entro adientro kon prea, rondjo el chapeo de una parte, el palto de otra, i asentandose sovre su meza apreto el sone por yamar a su moso (El prove doktor, Const. 1904)

por loke so venturozo de ver ke los anyos de sufriensa no agrearon tu alma, deshame apretarte la mano (El Alakran, Tel Aviv 1954)

el kedo serka del kadavre, apretandolo para empedirlo de no kayer sovre los kavesales kon los movimientos del tren (La linda Anjela, Tel Aviv 1953)

en la kuala milarias de konsejeros, milliones de amigos, biliones de meldadores i kinteliones de fonsados korrieron sin reflo apretar kalorozamente la mano del valiente eskrividor (La Epoka, Sal. 1900)