חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

71860 ערך מספר

entrada numero 71860

blanko m.

פחם (בלשון סגי נהור : ''לבן'');''לבנים'' ''אספרוס'' - כסףפתגמים Refranes


El ke esta sin blanka, todo todo le mankaשירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


i su frente limpia komo nieve blanka (Gaon, Poezias)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


Polvo kolorado i polvo preto i polvo blanko i polvo verde: el kolorado es la sangre i preto es las tripas, el blanko es los guesos i los niervos, el vedre es el puerpo (P. R. Eliezer,1876)

i los bendisho a Yefet i a sus ijos ke sean todos blankos i muy ermozos i les izo eredar midbarot i kampos estas son las nahalot ke les izo eredar (P. R. Eliezer, 1876)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


Vido delantre de eya sovre la oriya a Djoha asuvido en una azna blanka, vistido entero de blanko (solo la fez le mankava), sonriendo. (Otniel Hodja, 2002)ספרות עממית Literatura popular


Mamo, ke todo el tiempo lo estava observando, le dize a Yako en djudezmo: si te demanda por el presio, arepélale almenos 300 blankos. (Sipure Sefarad)

no kero largar palavras, mira las kartas ke me dieron i 500 gro' de moneda blanka me dieron en la mano, i ken save a kuantos arian de este modo a kitarlos del la ley de Yeshu (manus. Papo, Sarajevo 1840)סגולות ותרופות עממיות Segulot i Melezinas populares


refua para la mujer ke enprenye: toma ajo blanko i muele a el kon miel i az a el una mecha i ke lo entre en su tripa i ke lo deshe ayi asta dos oras, despues ke se lo kite i ke se lave kon vino i ke sea meshamesh lugo kon su marido i enprenyara (manus. Papo, Sarajevo 1840)