חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

20780 ערך מספר

entrada numero 20780

amante n.

אוהב, מאהב; אהוב; ארוס; מומחה, בקיאשירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


Yo no tengo en el mundo ninguna koza mas valutoza ke el amor de mi amante. (Rinio, 1906)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


Paz grande a amantes tu Ley i non a eyos entronpieso (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)

alegravos kon Yerushalayim i agozavos kon eya todos sus amantes agozadvos kon eya gozo todos los alimunyantes por eya (Biblia, Const. 1743)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


Amantes i metresa estavan kontentes de parte a parte. (La dam o kamelia)

tuvo amantes, litigas, pleitos, duelos, paso nochadas enteras en los klubes al djugo i los dias a divertirse [...] entre el i la mujer ya avia akontesido una despartision definitiva (La Epoka, Sal. 1900)

Nermin, la amante del Doktor, parese tener unas kuantas sitas (rendez-vous) kon el, ma este ultimo no la mete al korriente de la maladia de su novio i por el menester de sus echos, (La Boz de Turkiye, Istanbul 1948)

ke elevos! los mejores, los mas avansados i aparteniendo todos a famiyas modestas ma onestisimas i amantes del progreso (La Epoka, Sal. 1900)ספרות עממית Literatura popular


ansi yoran los mis ojos por ti kerida amante. (Kalendario de kantigas)