חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

43170 ערך מספר

entrada numero 43170

aserkarse v. refl.

התקרב, ניגש אל, הגיעאל; הראה דמיון כלשהופתגמים Refranes


Sin shalom viene torpedad, kon shalom se aserka la verdadשירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


se aserko, l'aferro por la mano, su lansa de bronzo (Odisea)

I el, igual a un dio, s'aserko de los novios al punto. (Odisea)

La mujer se aserka del dormiente sin ruido. A la kama lo ata fuertemente. ('Ha-Elion: Shimshon, 2003)קופלאס Koplas


Las aves me serkavan, todas sin asmamientos. (Poema de Yosef)

ke se van aserkando todos a la serka komo azer peshka. (Zimrat 'ha-Arets, 1745)

I la su djustisia se va aserkando se le tira su mando i la su grandeza i su altigueza (Purim, De-Fes, sig. 18)

No paso munchas dias, ya el pasha venia; serka de nuestras vias se aserkaria, (Zimrat 'ha-Arets, 1745)ספרות תורנית Literatura relijioza


ma aserkandose a la tierra, siendo la djente kedaron en su pizma, fueron atemados. (Meam Loez Bereshit)

el djuro de no aserkarse a su lado para no estar kon eya en ge'hinam, (Meam Loez Bereshit)

porke ya se le aserko la ora de su petira. (Meam Loez Bereshit)

bushka de avlar i de riir i de azer alguna djilveka kon el i achakes de avlar se aserka a el i de shaka le da una dadika (ve-'Hohiah Avraam, Izmir 1877)

tiene savor kuando viene la koza ke se arreserka al meoyo i para arreserkar al meoyo en la emuna del tehiyat a-metim (Pele Yoets I, Viena 1870)שאלות ותשובות Responsa


vidi unas kuantas kristianas, me aserki serka eyas i enpesi avlar kon eyas (Yadav shel Moshe, Sal. 1812)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


Estavan aprontandosen para retirarsen, kuando un ombre bien vestido, aserkandose kon muncho respekto de eyos, les dize: (Banyos de sangre, 1912)

Despues eya se aserko del tartaro i una konversasion de unos kuantos segundos tuvo lugar entre eya i el. (Banyos de sangre, 1912)

La ermoza mujer se aserko del mansevo, lo saludo, le sonrio i le espandio la mano. (Banyos de sangre, 1912)

Kuando la servidera se fue por entero, Emperia se aserko de Bianka i la bezo en la frente. (Rolando i Eleonora, 1953)

Deshame, deshame, griti i me dezbati entre sus brasos, deshame i sal de aki envista, mas nunka ke no te aserkes de esta kaza. Nunka! (Luz de Israel, 1985)

I aserkandose de un ancho vazo yeno de agua ke le prezentavan, el metio la kavesa adientro i ordeno por ke fueran a traer el kuerpo. (El muerto ke esta bivo, 1912)

Diziendo esto, se aserko del azno, i kon muncha prestez i adjile, dezato el freno de la beema i lo metio en su kavesa. (Otniel Hodja, 2002)

O ke malor de kada diya, la nochada ya esta aserkandose i ayinda tengo de ganar un grosh de plata. (Hamal Izidor, Istanbul 1930)

Musyu Izidor se aserko a su lado, i le pregunto diziendo: (Hamal Izidor, Istanbul 1930)

muncho peno el desdichado por aserkarse de la karosa de el rey pero era imposivle a kavza de la muncha djentoria ke lo entornava (El rey i el shastre, Yerushalayim 1925)

ma en todos los modos amamos mijor enpiegar de linguas ke se aserkan mas al vero espanyol ke palavras turkas o gregas ke non entran del todo en una lingua propiamente latina (La Epoka, Sal. 1875)

aviendo sarnudado, kinze a vente personas de las ke estavan a mi derredor se toparon mal del espanto i orden fue de vista dado de no aserkarsen muncho del ''ombre muntanya'' (Guliver, Yerush. 1912)

kijo a diversas okaziones aserkarse de Maria i revelarle su prezensia (Gul Bahar, Tel Aviv 1953)

Kuando ya se melezino I avrio los ojos, el adjente de polisia ke esta agua dios para enterrogarla, se aserka de eya I le demanda kualo era el muerto de eya (Matador de kriaturas, Yerush. 1908)

me aserki de la ke de un momento al otro venia de azerse patrona de mi korason i la saludi kon grande kortezia (terbiyelik) (Manon Lescaut, Yeru. 1906)

yo me aserki de una de las guardias ke venian igualmente de arrivar (Manon Lescaut, Yeru. 1906)ספרות עממית Literatura popular


Yo m'aserki al lado d'eya, la vidi yorando, (Kalendario de kantigas)

I komo aserkarse el novio serka la novia, alevanto sus manos por kitar el manto de sovre sus karas (Sipure Noraot,1885)

El rey kedo maraviyado a la vista del viejo i su bu'ho i se aserko por ver ke es lo ke azia. (Sipure Sefarad)

La viejezika se aserko de la prosesion i por su grande maraviya vido, ke el kondanado era un luzio mansevo i ke en su kara no avia ni solombra de espanto por la suerte ke lo asperava. (Sipure Sefarad)

Para riushir se aze ansina: tomas una revanada de pan i en aserkandote del halvadji la detienes kon las dos manos (Sipure Sefarad)

a la mizma manera komo Danailov, tomo la pinturia en mano, se aleshó, se aserkó, yine se alesho i demando por el presio (Sipure Sefarad)

de nuevo se aserko, otruna vez se alesho i se kedo pensando. (Sipure Sefarad)

Se aserkaron i vieron ke vinia de una kaza solitaria. Se aserkaron i batieron a la puerta. (Sipure Sefarad)

el shaliah ke hue por el mandado le disho a el rav: a mi si[nyor] haham ya se aserko el mal i no kedo ora para la ida (manus. Papo, Sarajevo 1840)