חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

98830 ערך מספר

entrada numero 98830

depedrer v.

האביד, גרם אובדן (נפשי, כלכלי), הרס, השמיד

deperder

98940

desperdrer

109400

pereser

363480שירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


ke no ay un ombre ke se levante i lo depiedra. (Papo, Navot)קופלאס Koplas


no deshes deperder un puevlo amargado, desendiente de un patriarka amado! (Im afes, Papo 1894)

Belzen tomba umana, onde pedrimos nuestra ermana, si deperdieron i munchas ijas por la ambre i la vida mala (En los kampos de la muerte, Violet i Sara Fintz, 1945)

shamayim vaarets yoravan i dizian: el hasid de la tierra se depedreria i derecho en el onbre no avria komo el si' de Moshe (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)

a ti A' todo modo de kriansa sea de arriva sea de abasho dan edut ke eyos se depiedren i tu estas para siempre (Keter Malhut, Mahzor Saloniki 1876)

Entonses 'Haman se menospresio kon sus manos de deperder un Judio entre sus ermanos. Disho: kiero matar chikos i grandes i medianos; no deshare de eyos ninguno, no. (sova semahot, Livorno 1782)ספרות תורנית Literatura relijioza


todo modo de eskritura de Ley es asur de kemarlos i depedrerlos kon la mano i ken tal aze lo harvaran bet din makat mardut ke es harvarlo sin taksa (Meam Loez, Devarim II, Const. 1773)

i el depedrerla i arrankarla de el mundo es kon tomar a la avoda zara i molerla muy bien asta ke se aga minuda i esparzirla a lugar de aire o echarla a la mar (Meam Loez, Devarim II, Const. 1773)

depedrer depedreredesh a todos los lugares ke sirvieron ayi avoda zara los goyim en los lugares ke vozotros eredastesh (Meam Loez, Devarim II, Const. 1773)

de nuevo estava para deperier la ley, asta ke vino Ilel de Bavel ke la renuvelo la ley i la embezo a todo Israel (El gid, Istanbul 1967)

Le rogo al sinyor de Eliyau a-navi ke lo aga por entero ke rebolva al meleh ke le deperdran, ke le yeven ande el sinyor rey (manus. Minhat Ani, Yerushalayim 1880)

para mostrar ke es sano nosri i kree en la emuna mueva, penso por deperdermos i arrebashar a la Ley verdadera, i bushko del apifior ke enkomende i vengan delantre de el los hahamim grandes de los djidios, ke kere prevar de muestro Talmud ke el mashiah ya vino (Shevet Yeuda, Viena 1859)

i avlan demaziado i depierden sus almas de luz de las vidas (Meshivat Nefesh II, Const. 1754)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


ke todo el ke depierde alma una de Israel konta sovre el el pasuk komo se sosteniera un mundo yeno ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

porke el sovreforso aze enlokeser savio, i depierde a korason la dadiva (Biblia, Viena 1841)ספרות עממית Literatura popular


i hue la sivdad rebuelta kon muncho yoro i taanit tsibur i tefila i tsedaka a los aniyim, tanto ombre i mujeres i famiya: komo se va a deperder una djoya del mundo ke su par no avia (manus. Papo, Sarajevo 1840)