חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

85760 ערך מספר

entrada numero 85760

chay (t.) m.

תה; נהרפתגמים Refranes


A la ora del chay nos deskalsamosשירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


Las echan de las kamas. Un chay, i a la kaye. Appel! Es maloroza kien tadra, kien se kaye. ('Ha-Elion: En Kampos, 2000)ספרות תורנית Literatura relijioza


Ke sea sus ojos chayes de lagrimas (ve-'Hohiah Avraam, Izmir 1877)

eran el parido i la parida chayes de lagrimas (ve-'Hohiah Avraam, Izmir 1877)

no puede komer ni bever antes ke diga tefila afilu salep o chay no puede bever otro ke kave davka (ve-'Hohiah Avraam, Izmir 1877)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


ya se konosia la fuersa del bafo produizido por el kayentamiento de la agua en el atuendo de chay i ke alevanta el tapon (Herzl, El estado djidio, Sal. 1931)ספרות עממית Literatura popular


la vieja i Perla se okupavan de la kaza, aprontavan el chay para el dezayuno de la famiya i gizavan lo ke el Dio emprezento. (Sipure Sefarad)