חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

112660 ערך מספר

entrada numero 112660

dever m.

חובהשירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


Nozotros devemos de tener en Dio nuestra esperansa. (La segunda Ester, 1911)

Oy ize la kozina, me pelei kon la vezina por arena ke no tenia de antes ya me devia. (8 dias antes de Pesah, 1909)קופלאס Koplas


El kon su mandado mando a traer los livros para saver si alguno devia ke le pagaria (Purim, De-Fes, sig. 18)

En esto muncho atenta: a guestra kaza bien kotenta, los aspros dalde sin kuenta, ke ansí es el dever. (Mandjares de Purim, sig. 18)

Todos djuntos alavemos porke muncho le devemos; después de esto beveremos, ke ansí es el dever. (Mandjares de Purim, sig. 18)

aze la onbría komo el dever: enpesemos a bever día i la noche asta ora dodje. (Koplas de Purim, Saadi 'Halevi. sig 19)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


La mujer ke yego a ser madre toma sovre eya el mas sakro de todos los deveres, (La boz de oriente, 1931)

sinyor Moris tenia kontratos kon munchos merkaderes i a todo presio no devia sospender el lavoro (El Djugeton 1917)

enel mez de muharem eyos tambien deven mostrar tristeza i luto por la muerte de Hasan i de Husein, batirsen sovre sus pechaduras (El Tiempo, 1896)

Suat se mostra intransijente, el doktor insiste i le dize ke es de su dever de no permeter semejantes kazamientos daniozos para la sosiedad i ke es un krimen para un mansevo ke tiene dignidad, de perkurar a kazarse sin ke el se melezine. (La Boz de Turkiye, Istanbul 1948)ספרות עממית Literatura popular


Dama, ansi es dever! dama, ansi es razon! (Kalendario de kantigas)

Kuando torno ribi Meir en kaza, salio un bat kol i disho: ribi Meir deve de estar pronto a vidas de 'olam aba. (Kuentos de Yerushalayim, 1923)

A la mansevez devia ser i ermoza aun ke tenia la kara pikada de la virguela. (Sipure Sefarad)