חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

31200 ערך מספר

entrada numero 31200

apretado adj.

לחוץ, דחוק, הדוק, מהודק; קמצן, קפוץ יד; ביישן, נחבא אל הכלים

dormir apretado

לישון שינה עמוקה

estar apretado

להיות לחוץ מבחינה כספית, העדר אמצעי מחיה

oras apretadas

עיתות מצוקהשירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


su talia svelta apretada en su longo sayo? (Papo, Navot)קופלאס Koplas


I por tanto duelo azed teshuva muestra orasion suva ke estash apretados por muestros pekados (Purim, De-Fes, sig. 18)

de el dia de su seer presona es apretado i afriido yagado aharvado de el Dio i krevantado su presipio tamo empushado i su trazeria paja arrojada (Keter Malhut, Mahzor Saloniki 1876)ספרות תורנית Literatura relijioza


komo de mizura vos disho apretado o enkolmado? (ve-'Hohiah Avraam, Izmir 1877)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


Yo so mujer apretada de espirito, no bevi vino ni sidra ma verti mi alma delante de A'. (Biblia, 1873)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


La djente no respirava, todos temblavan, todos tenian el korason apretado. (Leonidas el nadador, 1911)

Tiempo en el kual el doktor no izo mas ke ir rekomendandole muy apretado por ke el fuera meneando el ojo siedro kuando el tendria la kavesa kortada. (El muerto ke esta bivo, 1912)

estonses vesh una resta de linias, apretadas komo los figos, yenas de ''mozotros'', ''muestros amigos''' ''numerozos lektores'' (La Epoka, Sal. 1900)ספרות עממית Literatura popular


I arrefuzaron en el muncho, ma non pudieron kon el i fueron apretados por deskuvrir a el la verdad; (Sipure Noraot,1885)סגולות ותרופות עממיות Segulot i Melezinas populares


Segula para mordidura de kulevro: antes de todo ke ate luego un atadero apretado mas arriva del lugar de la mordidura i ke non deshe de atar para ke non se espanda el eres por el otro lugar o por el kuerpo entero i en lugar de el eres ke es en la mordidura ke korte pedasos pedasos chikos asta ke enpesara a salir sangre i ke meta baal hay kortado ke lo deshe ansi kuanats oras, despues ke kayente leche de kavra kon pes i ashufre i sal kon miel de briska mesklado ruda i origano i ke meta en lugar de mordidura (manus. Papo, Sarajevo 1840)

4 vienen a lide de afogar el kevá: kon yeminí apretado, i la kama kon tashmish muncho i ay dizientes el ke beve vino muncho i al ke es raviozo (manus. Papo, Sarajevo 1840)