חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

15460 ערך מספר

entrada numero 15460

alegre adj.

שמח, עליז, תוסס, מאושר

alegre i kontente

שמח ושבע רצון

tu alegre i yo kontente

נאמר כאשר שני שותפים נפרדים ברוח טובה ובלא טענותדיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


Alegre ke me estas (Moscona)פתגמים Refranes


Kuando tu travajo es terminado vash estar alegre i repozado

Ten feuzia en el porvenir te aze alegre, puedes reir

Kara alegre i un michon

Akel se yama alegre i kontente. el ke tiene plazer de el prospero de el de enfrente

Korason alegre nunka se envejeseשירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


alegres, gozozos, borrachos, rientes, (Gaon, Poezias)

El kanez alegre se move orozo (Gaon, Poezias)

Mira komo Rinio es ermoza, es biva, es alegre, es fuerte, (Rinio, 1906)

Oh! Todo esta alegre... todo esta dulse... todo esta ermozo... (Rinio, 1906)

Alegres se alavan: ''Ermanos, reushimos!'' ('Ha-Elion: Shimshon, 2003)קופלאס Koplas


Muy alegre soltava este suenyo, Yosef. (Poema de Yosef)

Muy alegre iva Avraam komo si fuera a la boda de su ijo regalado, siendo ke kon buena veluntad resivio su komando del Dio alto i enshalshado (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)

Teshuva kale azer por nuestros pekados / rogaremos a el Dio sean pardonados / i el Abastado / nos mande la salvasion / a toda la nasion / el dia alegre vino / kantemos de kontino (La Amerika, 1911)ספרות תורנית Literatura relijioza


i en eskapando de kantar arrelumbrava el sol komo la primeria, i se ivan todos los djidios alegres kada uno a su lugar (Shivhe Hayim Vital, Sal. 1892)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


Si Virdjinia estava kayada o no keria mamar o komer i le mostravan a Pavlo, la ijika se levantava alegre (Pavlo i Virdjinia, 1912)

Merenda alegre, buenos Djidios! No sere yo el uniko a bolar i flotar esta tadre sovre alas de aire a los sielos. (Otniel Hodja, 2002)

es verdad ke el no era ombre grande i riko, pero el era un simple shastre ke bivia siempre alegre i kontente de su ofisio (El rey i el shastre, Yerushalayim 1903)

Desharemos por el momento a sin. David viajar kon su mujer, alegre de aver reushido del dezbarasamiento de su tresera kriatura (La famoza kantadera, Tel Aviv 1950)

ay dias ande este djurnal es muy alegre al meldarse (La Epoka, Sal. 1900)ספרות עממית Literatura popular


El djidio tomo la bolsa, dio sus grasias i se fue alegre i kontente. (Sipure Sefarad)

I avía múzika ... kantar, bailar ... i la kaza stava muy alegre. (Kuentos, 1986)