חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

4880 ערך מספר

entrada numero 4880

adresar (fr.) v.

שלח, מען, פנה אל

aderesar

3360שירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


kualos entre el repozo son al Dio aderesados. (Gaon, Poezias)ספרות תורנית Literatura relijioza


I sovre la kavesera de la sia avia almenara de oro bien aderesada kon todos sus aparejos i siete kanyas en eya (Meam Loez Ester, Izmir 1864)

kuando se desperta de manyana i va avrir sus ojos le dizen los malahim tus ojos a eskuentra kataran i tus parparos aderesaran eskuentra ti (Meshivat Nefesh II, Const. 1754)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


Eya le adreso una karta ke metio mas de tres mezes para arrivar a Fransia (Pavlo i Virdjinia, 1912)

Del sirkulario adresado del Vatikan a todos los governos del mundo se rezume ke debasho el santo de santedad kristiana del papa se eskonde su vieja aborresion por los djudios (La Amerika, 1917)

el doktor meneava la kavesa de una manera segura en respondiendo kon moderasion a las kuestiones ke suksesevamente le adresavan sovre el estado de su malato la mas parte de los invitados (La sinyatura del kontrato, Yerushalayim 1907)

adresandose al karrosier el le disho de yevarlo asta la estasion de Lion (El Alakran, Tel Aviv 1954)

esta adreso un saludo amigal a los tres paseadores i se alesho prestamente (La dezgrasiada Luiza, Tel Aviv 1953)

El tribunal adereso la demanda al patriarka Avraam. Este ultimo respondio: Visto ke la persona en kestion tenia todos los senyales de Djudio i ke ya fue admitido en el paraizo, el no puedia restituirlo por no azer un exempio. (El Djugeton, Const. 1908)

alos ijos komo alos padres, a los unos i a los otros, les adresamos muestras mas sincheras felisitasiones (La Epoka, Sal. 1900)

Konosiendo i el tambien parfaktamente la lengua franseza le adreso la palavra i ansi una kaloroza konversasion se angajo entre los dos (La Ermoza Alis, Tel Aviv 1954)

yo no tengo menester de konoser vuestros echos, no es a mi ke vos vos vash a adresar, es al espirto [=esprito] (Muerta de mala muerte, Yerush. 1911)