חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

71870 ערך מספר

entrada numero 71870

blanko adj.

לבן, צח, צחור

blanko alkanfor

לבן כנפתלין

blanko djaspe

צח כשלג

blanko inieve

צח כשלג

dar la firma en blanko

לחתום בלאנקו

deshar en blanko

להשאיר מישהו ''נקי'' - לא לתת לו את חלקו

echar los ojos en blanko

'לגלגל את הלבן בעיניים'' - להתעלף

kedar en blanko

להשאר נקי מהכל - לא לקבל את חלקו

lo blanko del guevo

חלבון הביצה

lo blanko del ojo

לובן העין

mirar kon lo blanko del ojo

'לראות בלובן העין'' - להסתכל בחשדפתגמים Refranes


Paras blankas para dias pretos

El banyo tiene djura ke al preto no aze blanko

Non puedes apartar de preto a blanko si del arba veesrim estas manko

Vites al azno, ni preto ni blanko

Ya vino el de la vara blanka i kolorada

Alta i gorda ke me krie el Dio, blanka i korelada ya me ago yo

La komio komo el pan blanko

Blanko komo la nieveשירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


El rey Ahashverosh abolto todo de preto a blanko (La segunda Ester, 1911)

Esto todo blanko se kijo dos dias a lo manko (8 dias antes de Pesah, 1909)

Elas! sin ti o bienfeziente blanko tanto /el mundo temblaria kon espanto / porke sin ti el segador en el verano / no kortaria espigas el presiozo grano (La Amerika, 1917)

en manko de nada yo me via entornado por pelotas de algodon blankas (El Triomfo de la Djustisia, Sal 1921)

ladron, ipokrita, ingrato i traishedor / andjel de aparensia, satan de korason / esto loke en este sieklo tiene valor / saves azer lo preto blanko sin razon? (Rekolyo de Poezias Diversas, Tel Aviv 1931)קופלאס Koplas


deshose venir un viejo, kon su barva larga i blanka (Toledo, Koplas de Yosef)

Venid mis ermanos al Dio bendezir porke los kriasianos estaban hazir; el perro del blanko ía hazir, viejos, los kortaron komo un hazir. (Kalumnia de sangre, sig 18)

Gran gusto tuvimos ke kortaron 3: la blandika en pirmero, la menekshe después, el perro de el blanko dio 3 rubíes para ke lo kortaran la primera vez. (Kalumnia de sangre, sig 18)

Vino blanko trusheron de Espanya, i kolorado de alta Alemania, i de muchas maneras de Transilvania; no kedo modo de vino ke no se trusho, no. (sova semahot, Livorno 1782)ספרות תורנית Literatura relijioza


tierra blanka, ke de eya se kriaron los guesos i los biervos; (Meam Loez Bereshit)שאלות ותשובות Responsa


gam la media barva dela vanda de la una kara tenia pelada i el kusur dela barva i las peot tenia buenas i tenia kaveos blankos i pretos karishik (Shaar Asher v.I, Sal. 1877)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


su padre asenbra la blankura ke en las unyas, los guesos, los biervos , el meoyo ke en la kavesa i lo blanko ke en los ojos ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

I el saserdote mirara, i ek, si paresiere mas basha ke el kuero, i su kaveyo uviere tornado blanko, el saserdote lo dara por enkonado ( Biblia, Const. 1873)

lavo en el vino su vestido, i en la sangre de uvas su kuvierta. Los ojos vermejos de vino, i los dientes blankos de leche. (Biblia, Const. 1873)

lavo en el vino su vestido, i en la sangre de uvas su kuvierta. Los ojos vermejos de vino, i los dientes blankos de leche. (Biblia, Const. 1873)

Los ke fuistesh veluntarios en el puevlo, bendizid a A'. Los ke kavayash sovre aznas blankas, los ke vos asentash en djuisio, los ke andash por el kamino, avlad. (Biblia, Const. 1873)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


Mientres los 25 dias del mez, las kamelias eran blankas i mientres los otros sinko dias eran koloradas. (La dam o kamelia)

Puedeser avia mas de trenta personas kon vestidos de kolor korelada, blanka, amaría, blu i preta. (el Rizón, Salon. 1939)

sus kaveyos estavan embaraniados i sus vestidos eran kuviertos de remendos sovre remendos de kolores a kolores: vedres, korolados, amariyos, pretos i blankos (El rey i el shastre, Yerushalayim 1903)

Nantes mirava la dama kon grande enkanto. Eye avia levantado e! velo. Era una mujer de kuarenta a kuarenta i sinko anyos, kurta de boy, ma muy godra, kon una figura ermoza i blanka (Nantes, Tel Aviv 1952)

Ay kazos en los kualos los adjentes sekretos, despues de munchas oras, I mizmo de munchos dias de espionaje, se kedan subito en blanko I kon las manos vazias kuando les paresio key a avian metido la mano sovre el matador (Matador de kriaturas, Yerush. 1908)

Sus ermozos ojos pretos , su kuero blanko komo el alkanfor, la traian ainda mas grasia i la azian atirar la admirasion de todos (La Ermoza Alis, Tel Aviv 1954)ספרות עממית Literatura popular


Yorava la blanka ninya lagrimas de dos a tre[s]. (Blanka Flor)

Ah! no t'alaves ke sos blanka, blanka komo el yasimin, (Kalendario de kantigas)סגולות ותרופות עממיות Segulot i Melezinas populares


segula para la mujer ke tiene huerte parto: ke beva lo blanko del guevo kon leche de mujer (manus. Papo, Sarajevo 1840)

melezina para sarna: ke tome 3 dr' de djivá i lo blanko de 3 guevos ke lo aga en un atuendo de barro i ke lo meskle i ke tome un pedaso de panyo de lana i ke unte de esto (manus. Papo, Sarajevo 1840)

Segula para matar los piojos: ke tome manteka o gorsura de pato i ke meskle kon lo blanko del guevo i ke la kozine i ke se unte kon esto (manus. Papo, Sarajevo 1840)

para saver si la mujer prenyada va a parir ijo o ija: kuando esta de ocho mezes a su prenyes ke tome de la leche ke le sale de sus pechos i ke eche 1 pinga i un panyo de lino blanko i ke lo meta en el sol asta ke se seke el panyo i despues arremojara el panyo e lugar de la leche sin agua para azer pasar la mancha de la leche i despues ke ya se arremojo bien ke mire si keda al derredor de la mancha asenyalado en el panyo del lino preto i en medio blabko - es ijo; i si keda komo mancha amaria todo se abolta por blanko es ija (manus. Papo, Sarajevo 1840)