חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

2050 ערך מספר

entrada numero 2050

abrigo m.

מקלט, מחסה

al abrigo de

בחסות, בהגנת

ayar abrigo

למצוא מקלט

avrigo

53340דיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


kada padre de famiya deve de asegurar un abrigo para los suyos (Nehama)שירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


esta sonyadera topara abrigo. (Gaon, Poezias)

pues bushkan abrigo de la providensia. (Gaon, Poezias)

todo en siendo aleman, se aze pasar komo sudito italiano por estar mijor al avrigo de una deskuvierta (El Triomfo de la Djustisia, Sal 1921)קופלאס Koplas


Ansi el mandado del enperador ke lo tiene en amor el es su amigo tambien su avrigo (Purim, De-Fes, sig. 18)

ken es enemigo se repentira, tanbien se verguensara, por esto bendigo al Dio mi abrigo (Koplas de Purim, Saadi 'Halevi. sig 19)

i respondio su padre: en el Dio bivo de avrigo / ke El es ke amostrara por su alsasion el karnero / save ke todo lo ke envelunta el Dio aze / fraguaremos mi ijo oy delantre de El siya / estonses se enshashara sangrifisio i el sangrifisian (Puertas de veluntad, Mahzor Rosh a-Shana, Sal. 1876)ספרות תורנית Literatura relijioza


el emperador ... no se imajino mizmo ke de la yeshiva de Yavne iva esklareser la luz de Israel i ke el djudaizmo iva topar el abrigo por enforteserse i sostenerse delantre las tempestas del tiempo i bivir miles de anyos despues dela abolasion del grande imperio de Roma, konkistador de una grande partida del mundo, le akordo al punto su demanda (manus. Vitali Varon, Const. 1948)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


Es muncho de regretar ke la nueva ley sovre la inmigrasion impide a munchos miles de nuestros korelijionarios de topar abrigo i repozo (El Tiempo, 1924)

i por abrigo de arravdon i de la luvia para mi i para mi moble (Asolado en la izla, 1881)

Despues ke avli mi orasion al Dio baruh 'hu el kual fue mi avrigo i mi arrimo, i lo asufri a mi korason kon un pedaso de pan, me asenti por meter idea por mis menesteres (Asolado en la izla, 1881)

Tenemos dolor de anunsiarvos ke un fuego temerozo destruyo kaje Salonik entero, populasion sin abrigo 100 mil menestrados de los kualos los tres kuartos djudios son kompledamente ruinados (La Amerika, 1917)

antes ke apliken algo, yo ya vo estar leshos i al abrigo de todo sospecho (La linda Anjela, Tel Aviv 1953)ספרות עממית Literatura popular


El rey le rogo ke les de abrigo i algo de komer porke estavan kansos i ambiertos, adjuntando ke por el plazer está pronto de pagar lo ke les demandaría. (Sipure Sefarad)