חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

20220 ערך מספר

entrada numero 20220

alvorada f.

שחר, עמוד השחר; חגיגה משפחתית של הצגת הנדוניה

alborada

14820דיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


Como esklarse el sol en la alvorada ansi la mujer virtuoza en su kaza! (Moscona)שירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


Kuantas alvoradas se also lijero (Gaon, Poezias)

serkana desierto es la alvorada (Gaon, Poezias)

De la alvorada asta anochese (Gaon, Poezias)קופלאס Koplas


Aman luego madrugo por la alvorada i apresuro luego kon vista siegada (Purim, De-Fes, sig. 18)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


la alvorada aparesio kargada de esperansas (La boz de Turkiye, 1948)