חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

39690 ערך מספר

entrada numero 39690

arriva adv.

למעלה

arriva de

מעל ל-

de arriva abasho

אנדרלמוסיה, תוהו ובוהו; בערבוביה, בלי סדר

echar de arriva abasho

להשליך מלמעלה

gastar/dar arriva de su boy

לבזבז להוציא מעל ליכולתו

irse por arriva i por abasho

סובל משלשול והקאות

la de arriva arriva

המצה העליונה

lo de arriva por abasho

הפוך

los de arriva

חלק המקהלה הפותח באמירת הפיוטים בביכ''נ

mirar de arriva abasho

להביט על מישהו או משהו בהתנשאות

arriva arriva

למעלה למעלה, במקום הגבוה ביותרדיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


favlar de arriva abasho (Nehama)

meter todo de arriva abasho (Nehama)פתגמים Refranes


Del tejado para ariva es suyo

Taksan d'abasho, taksan d'ariva

Fuye del pekado, no entres en arrivaשירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


I de su sala arriva oyo Penelope la savia, (Odisea)קופלאס Koplas


i inchidas por arriva i les metia taponikos, (Gizados de berendjena, siglo 18)

a ti A' todo modo de kriansa sea de arriva sea de abasho dan edut ke eyos se depiedren i tu estas para siempre (Keter Malhut, Mahzor Saloniki 1876)ספרות תורנית Literatura relijioza


ma yo guadri mi moneda en los siyeros de arriva (Meam Loez Bereshit)

Si en la suvida si en la abashada no sea el djudio abasho i el goy por arriva (Menorat 'Hamaor, 1762)

i dia kuarteno es el kuarten pie de la siya de arriva, (Leket 'ha Zo'har, 1855)

I luego espandian las agilas a sus alas mas arriva de sus kavesas i le azian komo tienda sovre el rey (Meam Loez Ester, Izmir 1864)

avia de menester de esteliar su sangre en la vanda de arriva del mizbeah (Meshivat nefesh I , Const. 1743)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


Toda sierpe de ave ke anda sovre kuatro pies, abominasion vos sera. Empero esto komeresh de toda sierpe de ave ke anda sovre kuatro pies, ke tiene piernas arriva de sus pies para saltar kon eyas sovre la tierra; (Biblia, Const. 1873)

i si kaiya algun kierpich de arriva abasho se asentavan i enpesavan a yorar i dezian: guay de mozotros (P. R. Eliezer, 1876)

i aras el manto del espaldar todo de kardeno i avra una avertura arriva en medio de el avra un borde a su avertura al deredor de echura de teshedor (Biblia, Const. 1873)

suvio eya i se asento en la de arriva deznuda, i el suvio i se asento deznudo enfrente de eya ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

Empero esto komeresh de toda sierpe de ave ke anda sovre kuatro pies, ke tiene piernas arriva de sus pies, para saltar kon eyas sovre la tierra. (Biblia, Const. 1873)

i partio Sefo a la piedra, i vino a la me'ara i vido i ek alimanya grande komien al toro, su meatad i arriva semejansa de ombre, i de meatad para abasho semejansa de alimanya (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


Ma en esta vez en entrando en la furiente de el rio, se bolto la shayika de abasho arriva, i yo i mi bien mos kaimos a la mar (Asolado en la izla, 1881)

'Ah Dio Santo!'', murmureo entre si harbi Avraam Toledo, i su ija Sarina miro arriva esmovida i emosionada sin poder kitar los ojos del enkanto. (Otniel Hodja, 2002)

'Mas Arriva de los sielos!'', Respondio Sarina kon una sonriza misterioza. (Otniel Hodja, 2002)

la gradasion koloka lo ke se dize de tal manera ke kada una koza ke viene detras se enalteska arriva de las primeras (La eskalera, Const. 1888)ספרות עממית Literatura popular


Suviresh aki Silvana i suviresh aki arriva, (Blanka Flor)

el trespil ke tinia en la mano lo echo arriva i no le torno atras. (Djoha ke dize)

asigun sta aziendo la orasion, sta mirando arriva, (Djoha ke dize)

Por abasho, por arriva, debasho la ventana ande moro yo. (Kalendario de kantigas)

El Sh. Yit. me fue zohe ke me echaran de arriva una oja i me izo saver la 'havana. (Sipure Noraot,1885)

si lo komen, trayeme los guesos i los endecheramos, siendo ke este ya resivio djuzgo de arriva. (Kuentos de Yerushalayim, 1923)

Akeya ora, kuando oyo el rey esto se dio a konoser ke el estava ande el padre i lo kazo kon una de los de arriva. (Yihya al Akra, Manus. Yerushalayim 1920)

le vino Eliya'hu 'ha-Navi z''l i le disho: Ribi, ya se resivio su tefila i la tefila del tsibur delantre del Sh.Yit. i se avlo por este echo en la yeshiva de arriva (manus. Papo, Sarajevo 1840)סגולות ותרופות עממיות Segulot i Melezinas populares


Segula para mordidura de kulevro: antes de todo ke ate luego un atadero apretado mas arriva del lugar de la mordidura i ke non deshe de atar para ke non se espanda el eres por el otro lugar o por el kuerpo entero i en lugar de el eres ke es en la mordidura ke korte pedasos pedasos chikos asta ke enpesara a salir sangre i ke meta baal hay kortado ke lo deshe ansi kuanats oras, despues ke kayente leche de kavra kon pes i ashufre i sal kon miel de briska mesklado ruda i origano i ke meta en lugar de mordidura (manus. Papo, Sarajevo 1840)

Segula: si meteras diente de onbre sovre umbral de la puerta arriva se durmiran todos los ke ay en kaza (manus. Papo, Sarajevo 1840)