חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

92030 ערך מספר

entrada numero 92030

dar v.

נתן, העניק, מסר; תרם, נדב; צלצל; הכה; התרחב (בגד, נעל); (כאשר מופיע שם אחרי הפועל:) גרם, עשה

alma no te puedo dar

אין לי דבר לתת לך

asegún le da

'איך שבא לו'' - אימפולסיבי

ay le dió

זה השגעון שלו, אינו מסוגל לצאת מזה

da angustia

מעורר גועל

da i fuy

תן רמז והרפה

dado i mamado

מיידי, ''אמר ועשה''

daki te bezaré la mano

'תן ואשק את ידך'' - נאמר ע''י קשיש לצעיר שפגע בו

dalde!

תן לו באבי אביו! בלי רחמים!

dale dale

לכל היותר

dale ke bole

הרפה ממנו, אל תשים לב, אל תדאג

dale ke dale!

קריאת עידוד: הרבץ בו; בסופו של דבר; יהיה אשר יהיה

dale ke no son tus karnes

נאמר במרירות כלפי מי שמכה בלי הצדקה: ''הכה בו, כי אין זה בשרך''

dale tu dale yo

בסיוע הדדי, ''קצת אתה וקצת אני''

dando i tomando

ויכוח, התפלמסות

dar (de) los guesos en la mano

להכות בצורה קשה

dar a entender

להסביר

dar a komer

לשחד, לתת שלמונים

dar a komer kon kuchara

להסביר ''ברחל בתך הקטנה''

dar a la luz

להופיע, לצאת לאור, להוציא לאור

dar a la mar/a la montanya

פונה אל הים/ההר

dar a la shkola

לרשום ילד לבית ספר

dar a mano

לתת יד למעשה לא כשר

dar a matikales

לתת בקמצנות

dar a pensar

לפקפק, להטיל ספק

dar a punyados

לתת ברוחב לב

dar a saver

להודיע, ליידע, להביא לידיעת

dar a uno de debasho

להשפיל מישהו לעומת מישהו אחר

dar asanabukata (t.)

להכות בלי רחם

dar atrás

להחזיר

dar de las suyas

ללכת עם מישהו, להיות לצידו (בדיפלומטיה, בחנופה)

dar de pasada

לסלוח, לשכוח, לעבור לסדר היום

dar de puntos

להכנס לדקדוקי עניות

dar de si

לתת באופן ספונטני מבלי שיבקשו

dar de todo korasón

לתת עם כל הלב

dar de tripa

לגרום בעתה, להבעית

dar de tu

לדבר באופן מקורב, ישיר (ולא בפניה של גוף שלישי)

dar de vera

לא להתייחס

dar diente

להפריז באכילה

dar djoab (t.)

למלא התחייבות

dar dos pasos

לצאת לטייל

dar el alma al Dio

לחוש עייפות גדולה

dar el alma por

לתת את הנשמה בשביל, להתאוות מאוד למשהו

dar el dalkavo reflo

להוציא את נשמתו, למות

dar el korasón

לחוש בלב שמשהו עומד לקרות

dar el tiempo

לתת למישהו את הזמן הנדרש לעבודה מבלי ללחוץ ולהתעצבן

dar el tutush (t.)

להצית, להבעיר

dar empesijo

להתחיל, לפתוח מהלך

dar emprestado

להלוות; ללוות

dar en basho

לנשל, להרחיק; לתת ליפול; לאכול עד תום

dar en mano

להסגיר סוד; להלשין, למסור

dar en tierra/dar la nave en tierra

להביא לידי הרס

dar enriva

לשלם למעלה מן הערך

dar fiero

לגהץ

dar fruto

לשאת פירות (רווח)

dar get (ebr.)

להתגרש, לתת גט

dar haber (t.)

לספר, להודיע, לבשר

dar haftuná (ebr.)

להכות, לתת מכות

dar i aver

לשאת ולתת

dar i tomar

לעשות עסק; לשאת ולתת; להתווכח; בליסוף, עד זרא

dar kamino

לתת ללכת, לשלח

dar kara

להראות פנים נעימות למי שלא מגיע לו

dar kefazer

לספק תעסוקה

dar keshas

להתלונן

dar kidushín (ebr.)

להתחתן

dar kom'al puerko en basho

להטיח לארץ באלימות

dar kon intereso

להלוות בריבית

dar kon kuchiyo/kon navaja

לדקור בסכין

dar kon mano larga

לתת ביד נדיבה

dar kon tofek (t.)

לארוב למשהו ולקנותו במחיר גבוה

dar konto

לתת דין וחשבון

dar koraje

לעודד

dar kozes

לבעוט

dar la alma

להוציא את הנשמה, למות

dar la dimisión

להתפטר, להגיש התפטרות

dar la kulpa

להאשים

dar la mala vida

לענות להציק

dar la sangre a alguno

להכיר באבהות

dar las enbuenoras

להפרד (לפני נסיעה), לאחל דרך צלחה

dar las grasias

להודות

dar las keshas

להתאונן, להתלונן

dar las lores

לתת שבח, לשבח, להביע נאמנות

dar lenya

להכות, לנהוג באלימות

dar meoyo

לייעץ עצות טובות למראית עין

dar palmas/palmadas

למחוא כפים, לתת תשואות

dar para detener

להשהות ולעכב מישהו

dar para pitas i para panes

להכות מכות נאמנות

dar parás (t.) para pelear

לחפש תואנות לריב ולהתכתש

dar paso

לתמוך ב-, לגונן; לסייע למישהו להתקדם

dar patadas

לרקוע ברגליים; לדרוש דבר מה בתוקף

dar pena

להטריד, לייגע

dar permisión

לתת רשות

dar po

להקדיש תשומת לב, לתת כבוד

dar por eskrito

לתת אישור, להסכים בכתב

dar salida a alguno

בא לו צורך להשתין או לשלשל

dar saltos

לקפוץ משמחה

dar sehorá/sar

לגרום עצב ועגמת נפש

dar solansas

לדבר לעצמו; להתהלך הלוך ושוב

dar tiempos

לתת ארכה לתשלום חוב

dar todo en basho

לנטוש בכעס, לזרוק הכל לעזאזל

dar un punyo

לתת אגרוף

dar una mano

לתת יד, לעזור

dar utí

לגהץ

dar vidas negras

למרר את החיים בלי הרף; לנזוף ולגעור בלי הרף

dar ziyetes (t.)

לגרום סבל

diense el Dio

יהי רצון ש..

diera el Dio ke

בעזרת השם

diez dan!

'נותנים עשר!'' - הכרזת הכרוז במכירה פומבית (או במכירת עליות בביהכ''נ)

el Dio ke de!

שאלוהים יגשים זאת!

el Dio ke te de!

שאלוהים יתן לך! (לעני: אני אינני יכול לתת לך)

el Dio le dio

אלוהים העשיר אותו

el Dio no de/no mos de/ no mos de el Dio!

שאלוהים לא יעמידנו בנסיון!

el Dio no tiene ke dar otro

כדבר הזה לא יראנו עוד אלוהים

el dar de la ora

הצורה שבה מכריז השעון על השעה

el dar de la puerta

חבטת דלת

el guerko me dio en las manos

השטן הסית אותי לעשות זאת

esta ropa da

הבד הזה מתרחב

estar dado en el ala

אינו חש בטוב

estar dale dale

לא לחדול לדבר

estar dale ke dale

לשנן, לחזור בלי הרף כדי להחדיר לזכרון

estar dando i tomando

לשאת ולתת, להחליף דעות, להתפלמס

kon mi le dio

רב אתי בלי סיבה

kuanto me das por ir i venir

האם כדאי היה לשלם כל כך הרבה עבור דבר כה פעוט?

la ora dio tres

האורלוגין השמיע שלוש

la ora está dando dos

השעון מצלצל שתים

le dio dos anyos enriva

אבד עליו הכלח

lo ke se da se toma

לפי נכונותך לשלם יהיה ערך מה שתקבל (עבור איכות טובה יש לשלם!)

los dados son tomados

להחזיר למישהו כגמולו

ni da ni toma es kom'al vidro

אינו קולט דבר

no dar buena espina

לגרום ספקות ופקפוקים

no dar por uno un devente blanko

להיות משוכנע שהוא הולך למות

no me da el korasón

לא מושך את ליבי

onde da onde toma

קופץ מעניין לעניין

por ... te lo do

אני מבטיחך שהוא הינו

por aki están dando

כאן מחלקים! (קריאה לקרואים להתקרב למזנון ולהתכבד)

por muy onesto te lo do

אני מבטיחךשהוא אדם כן וישר

tener dar i aver kon uno

להיות ביחסי מסחר עם מישהו

ya es dado

כך נהוג, זוהי המסורתדיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


dale dale avía sien prezentes, manko i no mas (Nehama)

no es tanto viejo asegún parese: dale dale terna sikuenta anyos (Nehama)

en una ora adientro, dale tu dale yo mos mudimos de kaza (Nehama)

dale tu dale yo, entre avrir i serrar el ojo mos lambimos la oya de dulse (Nehama)

un pedrisko komo el Dio no tiene ke dar otro (Nehama)

dar melezina (Nehama)

dar i guadrar no es dar (Nehama)

no uvo ke dezir, ya se disho, ya se fizo; dado i mamado (Nehama)

en el kampo de konsentrasion de Bergen-Belsen se dava el alma por un punyadiko d'asuká (Nehama)

se kijo dado el alma al Dio para suvir sien eskalones (Nehama)

kuando el padre da al fijo, ríe el padre, rie el fijo,- kuando el fijo da al padre, yora el padre, yora el fijo (Nehama)

kien da, el Dio le da (Nehama)

kien da su bien en vida, merese apedreado (Nehama)

kien da i toma le sale la korkova (Nehama)

te dan, toma; t'aharvan, fuy (Nehama)

parese ke ya s'inchó de liras, kuando se mira bueno se ve ke, dale ke dale, kita el pan del día (Nehama)

me­terse al fecho dale ke dale (Nehama)

kien da en primero da kon miedo; kien da segundo da kon gusto (Nehama)

kien da a la puerta siente su repuesta (Nehama)

dar grasias al Dio (Nehama)

por azno te lo do (Nehama)

al bovo i al loko asegún les da (Nehama)

no me kiere por amigo, le daré enriva, yo lo kiero manko (Nehama)

diense el Dio ke se averiguen muestros dezeos (Nehama)

kien diense ke estuvieramos en su lugar! (Nehama)פתגמים Refranes


Dame godrura te dare ermozura

Gudruras ke me de el Dio, ermoza me ago yo

Dale ke le daras, guay ke de si no ay, de su mano no ay

Ay dar, ay saludar

El Dio la dio, el Dio la tomo

Dalelde a Sara, ke venga mi sira

Kuanto mi dash por yir i vinir

Ken da poko, da de la alma

Dientes de kavayo ke tenga, igine no le vo dar or azer esto

El konsejero da konsejo para mal

El ke non da sedaka del todo por seguro es atavanado

Djoha yevava bogos al banyo, los suyos los dava a yevar

Dame alas para bolar

El Dio da barvas al ke no tiene keshadas

Kuandu uno bushka mas de lo ke merese, pierdi i akeyu ke li davan

Mas da el duro ke el deznudo

Lo das enbasho salta komo el karpus

Dame al gato por kompanya

Dar el guevo sin la yema

Ni dar ni haver, ni mujer de mantener

Kontentate kon la parte ke te dio el Dio

El ken no tiene kreyaturas va yorando se inyerva kon el Dio porke no le esta dando

El loko da, el meoyudo toma

Das al vidro guay del vidro, das a la piedra guay de la piedra

El ke viene sin yamar, no le dan lugar

D'ayi li dio la tos a la gayina

Ken no da kon Israel, peka kon Ismael

Madre i ija por dar i tomar, son amigas

Dame una boka en prestado

Ke karar ke me den, guay de mi ke non tengo

El kavod es de kien lo da, no de kien lo toma

Dami mioyu, ti dare kashko

Ken te dio pachas, te dio mieles

Ken mi dio al padri, ke non mi de al ijo

Damos i damos kon la pendola en la mano

El Dio ke no de ni al perro de la kaye

Le dan el pie kiere i la mano

El Dio da la yaga, da i la melizina

Dami migas ti dare amigas

Kon parientes ke no tengas dar i aver

En tomar i dar es fasil de yerrar

Dar kon las manos, tomar kon los pieses

Ande la da, ande la toma

Donde las dan, las toman

Lo ke me dan ya es viejo

Da onor ke te den onor

Mas vale no prometer ke prometer i no dar

Dar i tomar sale korkova

El mundo esta en dos ruelas, dar i tomar

Kuando ay dar sos buenoשירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


los mira i nunka les da su repuesta. (Gaon, Poezias)

Amanyana kale ke le de una repuesta, ke repuesta ke le de? (Rinio, 1906)קופלאס Koplas


Disho:''Non le demos muerte, vendamoslo a los moros (Poema de Yosef)

pimienta i mucha espesia ke no le diera durera (Gizados de berendjena, siglo 18)

Dame tu un rijo ke onra dare (Purim, De-Fes, sig. 18)

dibur bueno a eya le davan: si sus mitsvot eya guadrava de la shehina se aprovechava kuando torna a la tierra (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)ספרות תורנית Literatura relijioza


siendo vos izo favor el Sh.-Yit. de darvos alma santa ke es venida de lugar alto (Meam Loez Bereshit)

siendo kijo akortar kon dar aentender muncha sensia kon pokas palavras, (Meam Loez Bereshit)

Vinieron delantre de el i le rogaron ke le diera tikun para akel ombre. (Shivhe 'ha-Ari, 1911)

Por razon ke kuando un haham se da la pena por konponer algun livro, tanto mas por sus provechos i por azerles saver lo ke no saven, (Lel Shimurim, 1819)

Ansi entenderan todo el puevlo ke tora shebijtav i tora shebealpe todo es una, todas son dadas de boka del Sinyor del mundo por mano de Moshe rabenu, (M''L Kantar de los Kantares,1899)

el Sh.Yit. da sensia a los savios i saver a los savientes entendimiento (Hovot 'ha-Levavot, Const. 1569)

Ke kuando metio el pie sovre el primer eskalon vino un leon i le dio en la pierna i lo malferio i lo izo kosho (Meam Loez Ester, Izmir 1864)

en akeya ora disho: Eliyau, le keremos mos verna en esta ora, i apunto le aparesio delantre de el i le dio shalom (manus. Minhat Ani, Yerushalayim 1880)

un dia en su enbeleko en su iyun se asuvio al sitoh i estava dando voltas tanto fue enbeleko suyo (manus. Minhat Ani, Yerushalayim 1880)

I yo vengo por darvos a saver todo el paso, i de mi savresh algunas kozas para responder al apikoros (Shevet Yeuda, Viena 1859)

si el Sh.Yit. les da ke aga baskinlik, el mas bayagi se yeva mas muncho (Imre Bina, Belgrad 1837)שאלות ותשובות Responsa


I dishe: mira(d) este medio groshiko le do por kidushin para mi (Ma'harshah [1540-1602], Saloniki 1730)

I disho Yosef Maymon: para darla a otro mijor te la kiero dar a ti (Ma'harshah [1540-1602], Saloniki 1730)

I se lo di en la mano a eya i lo tomo i se kayo i se fue (Ma'harshah [1540-1602], Saloniki 1730)

pasi yo por ayi i lo vidi dado kon un tufeki tenia un maraman puesto en lugar de la dada deteniendo la sangre (Bet David, Sal. 1740)

le dieron al uno i lo mataron i al otro le dieron enel tepe del meoyo i kedo pataleando i despues vino otro i lo akavo de matar (Bet David, Sal. 1740)

el Sh.Yit. save kuanto plaser tomi de ver komo tuvo zahut ... ke le diese kevura i lo enterrase djidio (Responsa, Hayim Shabetay, Sal. 1851)

aki es loke estava echado i se vido por nieve ke estava ensangretado, ke mas abasho le dieron i en este lugar kayo, ke mas no pudo kaminar (Responsa Pele Yoets, Yerush. 1993)

ke kuando yo le demandava algun aspro me lo dava i tengo enojo ke por mi kavza lo mataron la senyoria de Raguza (Torat Emet, Venezia 1626)

Senyor primo, kon k''r Shelomo Bisodo vos eskerivi una karta por lo kual vos eskrivia ke diesedes a k''r Baruh ... 100 kintalles de plomo por lo kual por el venirse non los avres dado (Responsa Mabi''t, Venezia 1629)

estando aharvando el un togar a el arel fuyo el djidio i le korrio el otro detras de el djidio i le vimos ke le dio en la mano i se la korto i despues le dio en el om[b]ro i le kedo enkolgando el braso (Mahaze Avraam, Sal. 1795)

le demando el yuz bashi: dados son o aogados, i le respondio ? ke ya los bushko i vido ke no son dados otro ke aogados (Tsel 'ha-Kesef, Sal. 1872)

i el otro estava dado kon balta en la kavesa (Mihtav Shelomo, Sal. 1855)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


me determini ke mi boka no traspase. (Biblia, Const. 1873)

Porke no enveluntas sakrifisio, ke si no, yolo daria (Biblia, Const. 1873)

Dio a Penina su mujer i a todos sus ijos i ijas porsiones (Biblia, 1873)

I se alevanto Avraam demanyana i le eskrivio get pturin a Agar i le dio el get en su mano (P. R. Eliezer,1876)

I iziste ke mis enemigos me dieran la espalda, mis aborresedores, i los taji (Biblia, Const. 1873)

Trono de los sielos A', eg el Altisimo dio su boz (Biblia, Const. 1873)

e dixeron: dartehemos a nuestro padre Abrahan; e dixoles: condepnado es ante mi, que quando le dixe: 'toda esta tierra que tu vees a ty e a tu generaҫión la dare', (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)

i tomo de su fruto i komio i dio tabien a su marido kon eya i komio i fueron aviertos ojos de anbos eyos (Biblia, Const. 1547)

i disho: si daras prenda asta tu enbiar, i disho: ke la prenda ke dare a ti? i disho: tu siyo i tu manto i tu vara (Biblia, Const. 1547)

i tomo senyor de Yosef a el i diolo en kasa de la karsel lugar ke presos de el rey enkarselados (Biblia, Const. 1547)

i tomava a las uvas i esprimia a eyas en vaso de Par'o i dava a el vaso sovre palma de Par'o (Biblia, Const. 1547)

el Sh.Yit. bendisho a Noah i a sus ijos i les dio sus matanot a kada uno i les izo eredar las tierras (P. R. Eliezer, 1876)

los ke suvian para dar los kierpiches suvian por la parte de mizrah i kuando los davan abashavan por la parte de maarav (P. R. Eliezer, 1876)

le duele la kavesa – ke se le asemeje komo ke lo dieran en la karsel ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

tambien a todas las palavras ke avlaren non des a tu korason, para ke no oigas a tu siervo maldiziente (Biblia, Viena 1841)

I si estender se estendiere en el kuero, entonses el saserdote lo dara por enkonado; yaga es. ( Biblia, Const. 1873)

I el saserdote lo mirara al dia seteno, i si estender se uviere estendido en el kuero, el saserdote lo dara por enkonado; yaga de lepra es. ( Biblia, Const. 1873)

I tu, mi senyor rey, los ojos de todo Yisrael estan sovre ti, para ke les des a saver kien se a de asentar sovre la siya de mi senyor despues de el. (Biblia, Const. 1873)

i nozotros te daremos kada uno mil i sien piesas de plata. (Biblia, Const. 1873)

Ma si no me lo podieresh deklarar, vozotros me daresh trenta savanas, i trenta modas de vestidos. I le disheron: propon tu enigma, i lo oiremos. (Biblia, Const. 1873)

i despues ke komieron les dieron a kada una una sidra, i les dieron un kuchiyo a kada una ke mondara la sidra (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)

I tornaron los mensajeros, i dieron avizo al rey.(Biblia, Const. 1873)

Venid pues agora, i entraremos, i demos avizo en kaza del rey.(Biblia, Const. 1873)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


Lo ke estava dando en ojo a la entrada, era ke avia el violonisto Bora G?ler a la siedra de la Teva, i a parte la muzika Klezmer muy diferente. (Shalom, 2007)

Mi amigo no me dava nunka esplikasiones. (El Princhipiko, 2010)

un presio vos vo a dar, si vos konviene va bien, tanto ke no, ya me esto indo. (Hamal Izidor, Istanbul 1930)

el dio un fuerte rempushon a la djente ke estavan a su lado i se echo sovre la karosa por echar la karta a los pies del rey (El rey i el shastre, Yerushalayim 1925)

la kampana dava el senyal de partensia, Antonio saludava de nuevo a su mujer i abashava del vagon, el treno se metia en kamino (El prove doktor, Const. 1904)

Los guesos del muerto dieron komo tarakas (Mujer kriminala, Tel Aviv 1954)

Se vido ovligada de dar kamino a Jak (Mujer kriminala, Tel Aviv 1954)

Luiza dio el dia a un ninyo (La dezgrasiada Luiza, Tel Aviv 1953)

un moso le demando su nombre i fue dar avizo a la sinyorita Losirul (La dezgrasiada Luiza, Tel Aviv 1953)

de el Dio ke me la mando a esta, damelda ak?, yo la perfijare i la engrandesere a la relijion judia i kuando viene el padre, kolay sera. (La famoza kantadera, Tel Aviv 1950)

Keria ke me diera a entender ke koza es lo ke ay eskrito en esta gazetika ke van meldando i se van riendo. (El Djugeton, Const. 1908)

esta eksplikasion me bastava i yo no daria mas importansa al echo (Manon Lescaut, Yeru. 1906)ספרות עממית Literatura popular


En kada paso ke dava una dolor ya le tomava. (Blanka Flor)

Debasho de la kolcha esta, el alma al Dio dando. (Kalendario de kantigas)

Hida dando a entender ke no es razon de azer bien kon el rasha. (Hidot de Izopeto)

I dio palavra por darsela a el; (Sipure Noraot,1885)

Asi el Dio te de vidas largas sigun la buendad ke estas aziendo kon un ombre viejo. (Sipure Sefarad)

Eya se aparo delantre de los djellates i les disho: Daleldemolo a este luzio mansevo yeno de fuersas. (Sipure Sefarad)

a vezes traiva i algún guevo i dezayuno de los ke le davan en los aveles, kumplimientos i otros. (Sipure Sefarad)

el behor de la famiya lo avia dado por chirak ande un tenekedjí konosido, (Sipure Sefarad)

lo ke ganava Mamo presto lo dava enbasho para tapar los gastes de su famiya kon sesh krios i kere no kere, era ovligado de abokar kavesa i darle a Yako su parte. (Sipure Sefarad)

lo muncho ke te puedo dar es de 120 a 130 levos, le disho Danailov. Yako no acheto i Danailov se hué. (Sipure Sefarad)

La mujer ke lo vido, se ampeso a dar a dos, a dos manos i korrio ande el vizindado para bushkar remedio por el grande mal ke les vino a la kavesa. (Sipure Sefarad)

Savesh loke Rahelu, dameme sinko paras para echar azeite al kal. (Sipure Sefarad)

En lo ke estava el mansevo kon la muchacha en la kaza del rav ataron amor los dos fin ke dieronse palavra

Le disho a la mujer: ''Ke es esta lokura mia? No abasta ke mos esta manteniendo, i tambien ke tomi d'el dies duros? Esto no kere el Dio! Dake las paras aki!'' (Yihya al Akra, Manus. Yerushalayim 1920)

en la Espanya akontesio un milagro grande por dar a saver la grandeza del Sh.Yit. i los milagros ke aze kon Israel ke nunka mos desho ni mos deshara (manus. Papo, Sarajevo 1840)

i disheron: el remedio ke te podemos azer es ke te damos una karta afirmada de todos los rabanim i los gevirim (manus. Papo, Sarajevo 1840)

pensimos sea ke le damos mano, es mas mal, ke los viejos dizen si el vidro da en la piedra, guay del vidro, i si la piedra da en el vidro guay del vidro (manus. Papo, Sarajevo 1840)

kuando ya se faltavan 3 mezes para el echo eskrivio el rav 1 karta temeroza i la afirmo i se la dio en mano de 1 shaliah i le enkomendo: mira esta karta no la des en mano ajena sino en su mano davka (manus. Papo, Sarajevo 1840)