חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

16640 ערך מספר

entrada numero 16640

alguno pron.

מישהודיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


algunos dizen (Nehama)

alguno de estos dos (Nehama)

alguno vino? (Nehama)פתגמים Refranes


Ke karar de ermoza es alguna este karar de bova esשירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


algunos atestan sentir su salmeo (Gaon, Poezias)

de algunos mizmo no ay ni memoria (Gaon, Poezias)

alguno djimiendo inda desha verse (Gaon, Poezias)

alguno de eyos fue romanesido, (Gaon, Poezias)

Yo no veo en mi nasion alguno tan ardiente (La segunda Ester, 1911)ספרות תורנית Literatura relijioza


I algunos tienen munchos livros nahalat avot i no los tokan en la mano, (Meam Loez Bereshit)

i era (la eskalera) sin eskalones komo un monturo de tierra echo komo algunas suvidas ke ay (Meshivat nefesh I , Const. 1743)

ke pasando tienpo alkanso a saver lo ke no savia mas antes por siba ke peskuzo mas o platiko kon algunos savios (Meshivat Nefesh II, Const. 1754)שאלות ותשובות Responsa


le demandaron si ay alguna presona de eyos manko en la sivdad. (Tsel 'ha-Kesef, Sal. 1872)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


I kuando en la karne de alguno, en su kuero, uviere sarna, i se sanare ( Biblia, Const. 1873)

I akontesio, ke en el dia seteno salieron algunos del puevlo para akojer, i no toparon. (Biblia, Const. 1873)

I akontesio despues de algunos dias, ke en el tiempo de la segada del trigo, Shimshon vijito a su mujer kon un kavrito de las kavras, i disho: entrare a mi mujer a la kamara. Ma el padre de eya no lo desho entrar. (Biblia, Const. 1873)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


o algunas de estas viejas elegantes donde nada djustifika sus elegansa (La dam o kamelia)

I komo si el se espantaria ke sus palavras no fueran oidas por alguno, el miro de todas las partes i trokando de kamino el se fuyo presto. (Banyos de sangre, 1912)

Kuando me enkontrava kon alguno ke me paresia tener un poko de meoyo, azia sovre el la esperiensa de mi pintura numero 1 ke guadri siempre. (El Princhipiko, 2010)

Asta ke konbina sale alguno ke lo konose I ansi el muerto o el matado es entregado en poder de los suyos (Matador de kriaturas, Yerush. 1908)

Algunos de entre los jurnalistas mas konosidos i apresiados, entre eyos el redaktor de ??El Tiempo?? David Fresko, ya no tienen mas fe en el futuro del ladino. (Aki Yerushalayim, 2019)

ay entre estas ijas algunas de eyas ke son bien grasiozas i esto es lo ke eksita la kuriozidad de estos kazalinos (Manon Lescaut, Yeru. 1906)ספרות עממית Literatura popular


Lo ke pueden azer es de asperar kuanto media ora, asta ke alguno, korriendo, va i lo aze vinir a djuzgador ke lo djuzgo. (Sipure Sefarad)

si alguno le vinía la demanyana sin akitarse de la devda de ayer, Yako alevantava el kushín de la siya ande uzava asentarse i le dizia: (Sipure Sefarad)

Eya se akodrava mizmo i de algunos platos de un zeman komo: bulgur, garvanso, yalandji yaprak; (Sipure Sefarad)