חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

115200 ערך מספר

entrada numero 115200

dezeo m.

רצון, חפץ, חשק, תשוקה, שאיפה, התאוות; הדבר הנחשק; איחול

dezeo de alkavo

רצון אחרון (של שכיב מרע)

dezeo de prenyada/de parida

משאלות/חשק של יולדת - משאלה דוחקת; התאוות לדבר מה יוצא דופן

no lo tengo en dezeos!

בגסות: מה לי ולו? הוא ממש יחסר לי!

por dezeo de

כדי לספק צורך שנבצר להגשימו

tener por dezeo

לאחל מעומק לב

tengo dezeo de..

מתחשק לי ...דיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


dezeo tengo ke me favle (Nehama)

por dezeo de fijos tomó una kukla (Nehama)

ya le pasó el dezeo (Nehama)פתגמים Refranes


El avaro sienpre tiene dezeo ama nunka esta muy satisfecho

El selo i el dezeyo kita a la persona del mundoשירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


judia ke seas ere mi dezeo (Gaon, Poezias)

El tome mujeres kuantas su dezeo (Gaon, Poezias)

kantos al Untado yenos de dezeo. (Gaon, Poezias)

verla, bendizirla, eren sus dezeos (Gaon, Poezias)

se inche por eya de dezeos sin mizura, (Papo, Navot)

siendo yo no se nunka deskontinuar mi dezeo. (Papo, Navot)קופלאס Koplas


Munchos anyos estuvimos eskondidos / i en el abizmo estuvimos undidos / kuando un grande djudio la bandiera keria alsar / Ah! Lo yevo la muerte sin su dezeo alkansar (La Amerika, 1916)ספרות תורנית Literatura relijioza


No ay ombre en este mundo ke muera kon la mitad de su dezeo (Meam Loez Bereshit)

Senyor del mundo, yo ya se muy seguro ke yo so a mi kerido, yo so el puevlo ke eskojites i amates, i es sovre mi ke tiene su dezeo mi kerido ke sea pertenesiente de ser favorizada de su parte; (M''L Kantar de los Kantares,1899)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


Miedo de malo el le vendra, y desseo de justos dará (el Dio.) (Biblia de Ferrara, 1553)

i vido la mujer ke bueno el arvol para komer i ke deseo el para kos ojos i kovdisiado el arvol para entender (Biblia, Const. 1547)

muchiguar muchiguare tu lazerio i tu ensintamiento, kon dolor pariras ijos i a tu marido tu deseo i el podestara en ti (Biblia, Const. 1547)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


la hazinura, endurmesida, ma no vensida, kontinuava a darle los dezeos k son siempre los rezultados de las viejas afeksiones. (La dam o kamelia)

Si, yo te kero ver endjoyada, esto es un dezeo ke tengo yo. (Rolando i Eleonora, 1953)

kurioza de saver el eskopo de azerla vestir de novia, la mujer le rogo al marido de darle algunas esplikasiones sovre este dezeo suyo en la ora de su murir (El Djugeton 1917)

el muribunde (muriente) se alegrava de la realizasion de su supremo dezeo (La sinyatura del kontrato, Yerushalayim 1907)

despues de estar dos mezes kon la teatrina el konde la desho en un otel de Londra i se metio a viajar de muevo, el tenia grande dezeo de ver la Esvechia (La Epoka, Sal. 1900)

todos los penserios, todos los dezeos por tanto tiempo rempushados i aogados se despertaron en el korajozo mansevo, se izo un marido libre (La Epoka, Sal. 1900)

desho kayer sus kaveyos endorados ke paresian briles, avrio sus ojos enflamados yenos de dezeo, aserko sus lavios de akeos de su marido (El Alakran, Tel Aviv 1954)

Esto era el nombre de este mansevo ke vinimos de prezentarvos su aventura, sus dezeos sus sufriensas, la esperansa, i el kantidad ke pudo reushir en la vida. (Nantes, Tel Aviv 1952)

Ma koza kurioza, en la persona de Nantes, avia una ambision (grande dezeo) de azer fortuna ke le avia kedado de su madre, (Nantes, Tel Aviv 1952)

Non, no ay del todo ke el bivo dezeo de kerer servos provechozo. (Nantes, Tel Aviv 1952)

la reina Viktoria eksprimio el dezeo de atrazar la fiesta jubilaria de su advenimiento al trono asta el akumplimiento eventual dela sesenyina anyada de su reino (El Tiempo, Const. 1896)

Adam senda, kon 10 liras se aze todo. No te olvides ke tu dezeo fue akomplido. (La famoza kantadera, Tel Aviv 1950)

mos demandamos de kien viene la idea? en kien se manifesto en primero el dezeo? (La Epoka, Sal. 1900)ספרות עממית Literatura popular


En este mundo tuve un dezeo ma no lo alkansi (Kalendario de kantigas)

Esta vez Haskito no se ofenso porke del djugo de su tiyo se ambezo dos kozas: la primera de ser siempre piadozo i ayudar al de enfrente, i sigundo komo kon palavra dulse la persona alkansa a reinchir su dezeo. (Sipure Sefarad)

En un paiz leshano reinava un sultán mansevo, bueno de korason i piadozo, ke todo su dezeo era de ver al puevlo kontente i feliz. (Sipure Sefarad)

Komo siempre, la vava estuvo pronta por azerles el dezeo. (Sipure Sefarad)סגולות ותרופות עממיות Segulot i Melezinas populares


Segula el ke kome simiente de kulandro enfortese la istomhá i trae la sanedad al kuerpo i kita los dezeos malos (manus. Papo, Sarajevo 1840)