חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

114540 ערך מספר

entrada numero 114540

dezear v.

איחל; חשק, רצה מאוד

dezear el día negro de ayer

להתגעגע לימים השחורים של העבר (תאור מצב נואש)

el Dio no mo lo de a dezear

שלא נתאווה לכך יום אחד! (על משהו שזונחים עכשיו)

me dezea l'alma

יש לי חשק גדול ועצום, נפשי חושקת

ver i dezear

לראות ולחשוקדיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


Dezeo verte un'ora antes (Moscona)

Dezear a alguno todo bueno (Moscona)

El ojo ve el alma dezea (Nehama)פתגמים Refranes


No dezeyes lo ke akistar no puedes

Los ke dezean muncho bivir tienen ke meldar i eskrivir

El ke dezea azerse onbre tiene ke amostrarse komo onbre

Dezea la prenyada nieve tostada

Ken guadro, nunka dezeo

El mazal de la feya, la ermoza lo dezeya

Ojos ke no ven, korason ke no dezeya

El ojo ve, l'alma dezeya

Kuando la vieja dizeya - la kaza - pana si seka

Desha dezear tu pie onde tu vizino

Ken gano, non dezeo

Todos ombres ke sienpre kieren dezear son pokos i kontados ke pueden artarשירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


korasones rotos ken mirar dezea (Gaon, Poezias)

dezean portanto saver sus destino (Gaon, Poezias)

dezeando en sus fuego kayentar mis flakos niervos. (Gaon, Poezias)

i de s'echar serka d'eya a la kama todos dezeavan. (Odisea)

ma solo anel, k'atornar dezeava i ver su espoza, (Odisea)

Ma no salvo sus kompanyos malgrado ke lo dezeava, (Odisea)

Kualunke, Delila, kien dezea aferrarme, el deve de atarme, kon siete kuedras freskas ke no se enshugaron. ('Ha-Elion: Shimshon, 2003)קופלאס Koplas


por kuenta izo tefilot kon bakasha, por no enterrarse en el midbar ke era busha, muncho dezeo de entrar laarets akedosha (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)

yevan a eya ke se pasee, los visios de ganeden ke dezee, los tsadikim kon su ojo vee, los ke se fueron de la tierra (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)ספרות תורנית Literatura relijioza


se alegra kon su parte ke le enprezento el Sh.-Yit. i no dezea mas de lo ke tiene (Meam Loez Bereshit)

Siempre va dezeando de ir suviendo de grado en grado, i kuanto mas se va santifikando su alma, mas va keriendo santifikarse. (M''L Kantar de los Kantares,1899)

ke le de ronpida a su ijo ke no se uze a dezear lo ke ve ke no ay kavo (ve-'Hohiah Avraam, Izmir 1877)

i siendo asi ke el kovdisia i desea la alavasion de Israel i sierto es ke es por tener piadad i por amor de los avot ke izieron su veluntad (Meshivat Nefesh II, Const. 1754)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


Se asemejan al leon ke dezea a arrevatar, i al leoniko asentado en lugares enkuviertos. (Biblia, Const. 1873)

En su solombra dezei i me asenti i su fruto fue dulse a mi paladar (Biblia, Const. 1873)

i si algun ombre le dezeava el alma a merkar alguna koza de vedrura mandava al moso (P. R. Eliezer, 1876)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


i a la kuala se adresan sin espanto kuando keren tener los detalios ke dezean sovre la mujer ke eyas akompanian. (La dam o kamelia)

en ofriendole en trokido de este sakrifisyo, todo lo ke eya puedia dezear. (La dam o kamelia)

A los servidores de el Dio los savesh kitar de su servisio, i los savesh aboltar del Dio de la verdad i a vozotros yama i dezea, (Asolado en la izla, 1881)

Perdoname, me yerri. No pensi ofensarte. Esperava ke i tu lo dezeavas. (Luz de Israel, 1985)

El invierno paso, vino el enverano, mi prima Lusi mos eskrivio ke dezea de nuevo venir pasar las vakansas kon nozotros. (Luz de Israel, 1985)

Entonses sin pasensia, i komo dezeava empesar a desmontar presto mi motor, le harabatei esta pintura. (El Princhipiko, 2010)

Dezeo ke mis dezgrasias sean tomadas al serio. (El Princhipiko, 2010)

Biven de los prezentes ke dezearian dar los vijitadores por sus servimiento (La Amerika 1910)

yo dezeava tambien posedar Anna Maria kon violensa ma una espesia de superstision me empedia de azerlo (Anna Maria, Yerushalayim 1905)

El dezea rekompensar el korajozo Papas ke salvo su mujer de las manos de los brigantes (Gul Bahar, Tel Aviv 1953)

De su chikes el dezeava ser una grande fuersa, i munchos se riyian de el kuando siempre en sus konversasiones dizia: Yo vo devenir una fuersa. (Nantes, Tel Aviv 1952)

La estorya de Nantes era kurta: ijo de un fraguador de Marsilya, el aviya, empesado sus estudios en el Liseo de Marsilva, i empushado por la ambision i kerensya de su madre ke dezeava azer de el un sinyor, (Nantes, Tel Aviv 1952)

en ganando, yo vo tener mi klinik sigun lo dezeo i todo lugar me respektaran kon mi ilustre nombre (La linda Anjela, Tel Aviv 1953)

Tenemos dos ijikos i dezeavas tener una ijika, na el Patron del Mundo ke te mando una ijika sin ke sufras dolores de parir (La famoza kantadera, Tel Aviv 1950)ספרות עממית Literatura popular


Una noche el konsejo de famiya dezeo komer pastel afrijaldado. (Sipure Sefarad)סגולות ותרופות עממיות Segulot i Melezinas populares


Segula para detener la salida ke a las vezes sale sin sangre i tiene dolor grande kuando va del kuerpo i tiene sehorá i dezea todo modo de komida i esta malato de kara: ke beva vinagre kayente, se melezinara (manus. Papo, Sarajevo 1840)