חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

70960 ערך מספר

entrada numero 70960

bivir v.

חי, התקיים, גר; ניהל חיי הוללות

bivir de aires

'לחיות מן האוויר'' - לחיות מעבודות מזדמנות

bivir i ver

'לחיות ולראות'' - צריך לראות כדי להאמין

deshar bivir

להניח לחיות - ''אל תנהל לי את החיים''

echarse a bivir

לעשות חיים

manera de bivir

דרך חיים, אורח חיים

saver bivir

דרך ארץ, נימוס

saver ken bive, ken muere

'לדעת מי חי, מי מת'' - להיות בעניינים

asi biva yo/kon esta vedrá ke biva yo!

בחיי/שכה אחיה!

asi bivas tu!/asi bivas muchos anyos!/asi biva tu padre/asi biva mama!/así biva tu fijo!

אנא ממך!

así bivan tus pulgas!

'שכה יחיו פרעושיך!'' - באירוניה: אינני מאמין למילה מדבריך!

biva tu grandeza!

נאמר באירוניה למי שמתפאר בגדולתו וייחוסו

bivir komo un rey

לחיות כמו מלך, לחיות ברווחה

el Dio ke mos déshe bivir/ke mos déshe el Dio bivir!

שאלוהים יזכנו לחיות עד אז!

enterrarse bivo

לקבור עצמו מרוב בושה

ke te bivan!

שיחיו ויאריכו ימים! (בתגובה למישהו המזכיר את ילדיו/הוריו/קרובים מדרגה ראשונה)

muchos anyos ke me bivas tu!/tu ke bivas muchos anyos!

תבדל לחיים ארוכים! (נאמר כאשר מבשרים על מותו של מישהו)

no deshar bivir

להטריד בלי הרף

bevir

67410דיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


bivir bueno/bivir kon largura/kon folgura (Nehama)

esta enserrado en kaza, no save kien bive kien muere (Nehama)

de aki dos anyos, el Dio ke mos déshe bivir, vamos a ir a viajar por plazer (Nehama)

ke bivamos, estamos sinko, i la kaza sesh: marido i mujer i tres fijos (Nehama)

biva el devdor kon el arrekavdador (Nehama)

kien mas bive mas save (Nehama)

no pasa por aki alma biva (Nehama)

Israel está biva i firme (Nehama)

ke se enterre bivo! (Nehama)פתגמים Refranes


Bivir i bendizir

Biva el buen devdor i el arekobdador

Bivir i deshar bivir

Bivir un dia mas - ambizar una koza mas

El ke bive kon esperansa, muere kon shushulera

El ke bive esperando, se muere en kagando

Biva la gayina, biva kon la pipita

Kuando bive el mundo kuando bivo yo

Ke bive el riko, para ke non se muere el prove

Fuy de una ora mala biviras mil anyos

Ken se kaza kon amor siempre bive kon dolor

El ke mira a la djente nunka va bivir kontente

Ken mira a la djenti, non bive kontente

La vida eterna pertenese al ombre ke bive en el prezente

No se puedi bivir d'amor i de agua klara

Si non tienes ganas de reir non tienes el gusto de bivir

Kale kerer al aboresido para ke te biva el kerido

Az bien i aleshate de mal si keresh bivir kon buen mazal

Kudiado ke desho Malkuna, ke djuro de no bivir

Ande no ay medko, ke no bivas

Kon la mujer bive komo el gato i el perro

Ken bivi esperando, muere kantando

El viejo kere bivir para ver i sintir

Asi bivan mis pulgas

El onbre muy selozo non bive kon repozo

Lo ke non pari non biva

Bivir dias para ver maraviyas

Kale komer para bivir i non bivir para komer

Los ke dezean muncho bivir tienen ke meldar i eskrivirשירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


El amor nos aze andjeles, nos aze bivir una vida enteramente differente de la muestra... (Rinio, 1906)קופלאס Koplas


ke salvo ke torne de sus karreras las malas i ke bivira. (Untane Tokef)

Bivas tu munchos anyos, el rey mi amigo, ke eskapes de danyo siempre te bendigo (Purim, De-Fes, sig. 18)

No uvo muerte para el vidas del mundo bive el djuntos vengan kon el Goel ek enbien a vos a Eliau (Koplas de Eliau, sig. 18)ספרות תורנית Literatura relijioza


siendo ansi bive kontente toda su vida (Meam Loez Bereshit)

i tus ojos vieron el repudio i bizayon grande de nuestro puevlo santo komo tienes kovdisia en bivir mas kon tanto repudio (Meam Loez Yeoshua II, Izmir 1870)

kale ke mos akavedemos a no entrar en su red i no darle pie de entrada, i kon esto biviremos sanos en este mundo i bien para olam aba (Pele Yoets I, Viena 1870)

i ansi kada mienbro i mienbro esklama sovre el ombre diziendo az kon mi una mitsva ke bivas por su zehut i alarges dias (Meshivat Nefesh II, Const. 1754)

todo tienpo ke Israel estan apegados kon la Ley i kon las mitsvot eyos biven (Meshivat Nefesh II, Const. 1754)שאלות ותשובות Responsa


i respondio: tu bivas! trenta dias estuvimos por mar, dia de vente i mueve noche de alhad le abasho una damla i se murio i lo ichimos a la mar (Beer 'ha-Mayim, Sal. 1836)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


solamente Rahav la eskarada bivira eya i todos los ke estan kon eya en kaza (Biblia, Const. 1873)

I el rey djuro, i disho: bivo A' ke regmio mi alma de toda angustia, (Biblia, Const. 1873)

I me pari sovre el, i lo mati, porke savia yo ke no podia bivir despues de su kaida (Biblia, Const. 1873)

Biva Reuven, i no muera; i sean sus varones numerozos. (Biblia, Const. 1873)

Biva Reuven, i no muera; i sean sus varones numerozos. (Biblia, Const. 1873)

Porke yo also a los sielos mi mano, i digo: bivo yo para siempre. (Biblia, Const. 1873)

Venid pues agora, i nos adjuntemos al real de los Arameos; si nos abidiguaren, biviremos; i si nos mataren, muriremos. (Biblia, Const. 1873)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


Los Djudios derasinados de sus paises de adopsion, toparan una nueva razon de bivir i de luchar. (La boz de Turkiye, 1948)

Todos los dias eran unos en el lugar i no avia nunka ningun trokamiento en la manera de bivir i de azer pasar sus tiempo. (Pavlo i Virdjinia, 1912)

En Granada, en Espanya, bivia un djidio yamado Yosef Ha-Levi, ijo de rabi Shemuel 'Hanagid, en el anyo 4824 (Vaye de los yoros, 1935)

Deke me apartatesh aki una kamareta onde bivo asolada. (Rolando i Eleonora, 1953)

La joven ija bivia ay asolada, sin entrar en relasiones kon ningunos de la kaza. (Rolando i Eleonora, 1953)

Ansi bivi solo, sin ninguno kon ken avlar verdaderamente, asta ke tuve una avaria en el dezierto del Sa'hara sesh anyos atras. (El Princhipiko, 2010)

Este es demaziado viejo, kero un kodrero ke biva muncho tiempo. (El Princhipiko, 2010)

El Dio avia prosperado sus echos i eyos bivian vidas repozadas (El rey i el shastre, Yerushalayim 1903)

Biven de los prezentes ke dezearian dar los vijitadores por sus servimiento (La Amerika 1910)

Kon sinko frankos se puede bivir ocho dias, se dizia el (Nantes, Tel Aviv 1952)

el Dio avia prosperado sus echos i eyos bivian vidas repozadas (El rey i el shastre, Yerushalayim 1925)

munchos sinyores [...] estan viendo la diferensia del rijo de la sivdad de agora i de akel tiempo en el kual bivia el regretado difunto (La Epoka, Sal. 1900)

a si bivas tu. Antes 15 puntos no teniamos paras para pan, agora ya tenemos diez liras (La famoza kantadera, Tel Aviv 1950)

Ayde asi biva Katina, bozdea la una lira, pagale al bakal loke kere para ke nos kede ihtibar i dame paras para raki. (La famoza kantadera, Tel Aviv 1950)

Su mujer Rashel lo amava muncho i siempre bivian muy kontentes (La famoza kantadera, Tel Aviv 1950)ספרות עממית Literatura popular


Un dia, el rey salio soliko por las plasas para ver komo bivia el puevlo. (Sipure Sefarad)

por esto vini delantre de el, ke todo lo ke me va a dezir, murir o bivir, propio si me echas a los leones, arresivo yo sovre mi. (Kuentos de Yerushalayim, 1923)

Dime kual es tu ufisio i komo te ganas a bivir. (Kuentos, 1986)

Al anyo, de una infeksion muri? i Persiado. La psa Donu se fue a bivir ande Daniel. (Sipure Sefarad)