חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

6330 ערך מספר

entrada numero 6330

afirmar v.

אישר, אימת, קיים, חיזק, חתם, נתן תוקף; טען/הצהיר בתוקף

afirmar una prometa, un neder

למלא הבטחה, לקיים נדרדיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


Afirmar una karta (Moscona)

afirmar las enkomendansas de la ley (Nehama)שירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


Rabi Meir kijo afirmar los fueros (Gaon, Poezias)קופלאס Koplas


yevalos a su asiento. afirma, Senyor, el djuramiento (Toledo, Koplas de Yosef)

de afirmar la Ley tanto kon proveza komo tener muncha bonansa: (Ketuba de la Ley)

Grande zehut tiene el senyor parido, ke afirmo la misva de Avraam avinu. (El rey Nimrod)

kavod grande tu ternas si al yetser no eskucharas, a mis mizvot tu afirmaras, las ke se azen en la tierra (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)ספרות תורנית Literatura relijioza


Agora mos aviza la Ley el ovligo ke tiene el ombre de afirmar la mitsva de 'periya u-rviya (Meam Loez Bereshit)

i aun ke tiene munchos ijos, si no tiene ija no afirmo su ovligo. (Meam Loez Bereshit)

Primero es ke ternesh avizo de las mitsvot ke mos ovligo el Sh.-Yit. de afirmarlas, (Meam Loez Bereshit)

I ba-avonot muncha djente no lo afirman, siendo no entienden leshon 'ha-kodesh, (Meam Loez Bereshit)

Ma agora ke esta eskrita toda la parasha en ladino, podran meldarla i afirmar su ovligo, (Meam Loez Bereshit)

En entrando todos los siete dias a la Suka es bueno ke diga estos biervos ''Yo esto pronto a afirmar las enkomendansas de Dio ke nos enkomendo de asentarmos en la Suka komo esta eskrito en la ley : ''En sukot vos asentarash siete dias''. (El Gid,1967)

afirma su konsejo komo la koza ke fue dicha, dara a ti komo tu korason i todo tu konsejo akumplira. (Tefilat kol Pe,1891)

I afirmanos A' muestro Dio pasuk ke esta eskrito: (Tefilat kol Pe,1891)

Enpero esto no es dicho solamente por lo ke somos agora mozotros, sino por demostrar komo afirmaron el pasuk ke dishimos i meldaras a tus ijos, (Lel Shimurim, 1819)

I vera de no mientar lo ke dize o reniegar o avlar mentiras, h''v, i afirmar la palavra ke kita de la boka i es: vetalmud tora keneged kulam, i el keren kayemet leolam aba. (Lel Shimurim, 1819)

i si le afirmaran todos sus sfuenyos i el eredara todo el bien de muestro padre i todas las berahot de muestros antigos apozaran sovre el (Tokpo shel Yosef, Yerush. 1887)

siendo dezde ke niftar Yosef a-tsadik se avian baldado Israel de afirmar la mitsva de berit mila ke esto fue uno de los kavzos del galut de Mitsrayim (Meam Loez Shemot I)

todo el ke lee tan solamente es tanto komo ke no tuviese Dio, sino es menester djunto kon el leer afirmar las mitsvot i azer mersed i plazer a la djente (Hovot 'ha-Levavot, Const. 1569)

i se afirmo dita setensia ke el Sh.Yit. afirma lo ke asetensia el tsadik (Meam Loez Yeoshua II, Izmir 1870)

reusho a enkulkar a sus ijos i a toda la djente de su jenerasion la ovligasion de estudiar la santa ley i de afirmar las mitsvot (El gid, Istanbul 1967)

iremos ande sinyor padre i le daremos haber por Yosef i ke mos afirme su dibur (manus. Minhat Ani, Yerushalayim 1880)

i afilu ke el yetser 'ha-ra mos sonbae diziendo: ke ganas de afirmar esta mitsva ke no tiene ningun taam? (Meshivat nefesh I , Const. 1743)

i savresh ke las mitsvot se esparten en tres partidas: ay de eyas sihliyot, kere dizir ke afilu ke no se enkomendavan era razon de afirmarlas (Meshivat nefesh I , Const. 1743)

mos anbeza el pasuk ke no es razon de afirmar la mitsva porke el sehel lo ovliga sino diga el ombre: afirmo la mitsva por loke la enkomendo el Sh.Yit. (Meshivat nefesh I , Const. 1743)

i afilo ke tiene muncho travajo para afirmar las mitsvot kon todo esto las ara las mitsvot kon mucho gusto (Meshivat Nefesh II, Const. 1754)

no es razon ke seamos krueles sovre nuestras almas a pasar su komando sino adraba afirmar sus komandos kon muncha kovdisia i alegria (Meshivat Nefesh II, Const. 1754)

siendo el Sh. Yit. te dio vidas en este dia i te izo tantos bienes de krearte kumplido kon tanto mienbro para ke te puedas servir kon eyos, para guardar i afirmar los komandos del Sh. Yit. (Meshivat Nefesh II, Const. 1754)

sierto ke komo metera el ombre esto en su tino servira al Sh. Yit. kon korason kumplido i afirmar su ley i sus mitsvot kon muncha alegria (Meshivat Nefesh II, Const. 1754)

todos korren noche i dia sin estajar para afirmar su komando i konoser su grandeza (Meshivat Nefesh II, Const. 1754)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


I las tornava a el majadero en la tadre de dia de antes de kipur para afirmar mitsvat minudo de lo minudo (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)

e en esa ora dixo Dios a los fijos de Ysrael: dame fiadores de afirmar la ley; (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


Inglaterra: Pueden afirmar ke mientras la ultima anyada la situasion del djudaizmo en este grande reinado fue mas favoravle ke la presedente. (El Tiempo, 1924)

Pero es solo kon sus sangre, ke los soldados Israelitas afirmaran i daran la vida a la desision tomada por el O. N. U. (La boz de Turkiye, 1948)

tendran mal a afirmar una superioridad militaria i sovre todo morala, (La boz de Turkiye, 1948)ספרות עממית Literatura popular


En akea ora se surejaron sus piadades de el muchacho sovre eya i afirmo a su palavra (Sipure Noraot,1885)

I dio a eya kidushin kon korason kumplido, i meldaron i afirmaron la ketuba kon todos los tenaim. (Sipure Noraot,1885)

Kon esto bushko de ti a ke te apiades de mi i ke afirmes esta misva; (Sipure Noraot,1885)

kuando ya se faltavan 3 mezes para el echo eskrivio el rav 1 karta temeroza i la afirmo i se la dio en mano de 1 shaliah i le enkomendo: mira esta karta no la des en mano ajena sino en su mano davka (manus. Papo, Sarajevo 1840)סגולות ותרופות עממיות Segulot i Melezinas populares


segula para endjentrar ijos, afilu si es manyera: le dize el santo bindicho el: si afirmates la mitsva de shiluah 'ha-ken por tu vida, yo te vijito kon ijos ke ansi dize el pasuk: shaleah teshalah et 'ha-em ve-et 'ha-banim tikah leha (manus. Papo, Sarajevo 1840)