חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

115270 ערך מספר

entrada numero 115270

dezeozo adj. & m.

רוצה, חומד, חושק, משתוקק, מתאווה, נכסף; אביון

dezeozo de komer bokado dulse

מבקש להמתיק את חייודיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


los meskinos i los dezeozos bushkantes aguas i non, sus luengas kon la sed se seko (Biblia, Const. 1743)פתגמים Refranes


El pleites no tiene amigos ni el dezeozo tiene kontentes

Kada ombre es un viajero, dezeozo de amontinyar dineroשירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


Oy fue kontentado el rav dezeozo (Gaon, Poezias)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


Su palma espandio a el meskino i sus manos tendio al dezeozo (Tefilat kol Pe, 1891)

los meskinos i los dezeozos bushkantes aguas i non, sus luengas kon la sed se seko (Biblia, Const. 1743)ספרות עממית Literatura popular


Dezeozos de mereser la bolsa de dukados no faltaron. (Sipure Sefarad)