חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

26190 ערך מספר

entrada numero 26190

ansia f.

צער, סבל, ענות; דאגה, חרדה; קמצנות, אהבת בצע

las ansias

ביטויי התמרמרות על מחסור

manansia

300230דיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


las ansias de la muerte (Nehama)פתגמים Refranes


Ansias dubladas

Riza sin ansya

Ansias tiena, ken a mi me tiena

Ken kanta a su duenyo espanta o de visto o de ansia

Kriyos chikos, ansias chikas ; kriyos grandes, ansias grandes

Famiya grande, ansias grandes

La haveransa traye mucha ansia, al kavo del anyo sale treskilada

Milizina de kualker ansia es la pasensia i la toleransiaשירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


para ke konosan ansias dela vida. (Gaon, Poezias)

Ke se les boltava sus ansias en alegrias. (La segunda Ester, 1911)קופלאס Koplas


Non veamos mal ni ansia, a nos i a todo Israel. (El Dio alto)

Siente muncha ansia en lugar de gozo, komo un palo tezo ansi kedaria asta el terser dia. (Zimrat 'ha-Arets, 1745)

Aun ke me viene ansia, Tu le das a mi pasensia, muchigua a mi sensia (Donme, sig 18)

A Haydar ya arrivimos, de haftonas mos konsomimos, tres dias estuvimos, de ansia mos abatimos (En los kampos de la muerte, Violet i Sara Fintz, 1945)

nada no keda de esta ganansia, su vida es kon muncha ansia, su yetser kon su dezgrasia lo eskombra de la tierra (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)

salmeamiento se baldo, i su kovdisia mayorgaras / por enveluntar aserkamiento de su kerida i aras pasar / de su korason ansia de su alma / por bushkar amor de sus noviedades (Ermana pekenya, Mahzor Rosh a-Shana, Sal. 1876)ספרות תורנית Literatura relijioza


El ke anda por konsolar a los avelim ke eyos estan kon mofina i ansia i les avla konsuelos (Menorat 'Hamaor, 1762)

Por kavza ke en el bever kon kelim de oro ay segula buena para alegrar el korason i kitar las ansias [...] i es milizina buena para ken tiene holi de tikia (Meam Loez Ester, Izmir 1864)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


I tus siervos aran desender la kaneza de nuestro padre kon ansia a la fuesa (Biblia, Const. 1873)

Hijo sabio haze alegrar padre, e hijo loco ansia de su madre. (Biblia de Ferrara, 1553)

Porke de la muchidumbre de mi kesha i de mi ansia avli asta agora. (Biblia, 1873)ספרות עממית Literatura popular


Durme durme, kerido ijiko, durme sin ansia i dolor. (Kalendario de kantigas)

Durme durme ermoza donzeya, durme durme sin ansia i dolor. (Kalendario de kantigas)

Porke el korason de su padre i su madre estava yeno de ansia i suspiro. (Sipure Noraot,1885)