חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

33220 ערך מספר

entrada numero 33220

arena f.

חול; אבן בכליות; זירהדיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


komo la arena de la mar (Nehama)

tener arenas (Nehama)פתגמים Refranes


El rio pasa, la arena kedaשירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


Oy ize la kozina, me pelei kon la vezina por arena ke no tenia de antes ya me devia. (8 dias antes de Pesah, 1909)שאלות ותשובות Responsa


estava echado muerto en la arena i la una kara tenia komida i lo konosi bien si en bivo si en muerto siendo yorusheava muncho konel (Yede David, Sal. 1867)

i le vidi las karas i la frente i la nariz, i las karas tenia un poko enkanyadas de arena de el rio i se las alimpyi kon la mano (Shaar Asher v.I, Sal. 1877)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


e allego las aguas en un lugar, e llamoles mares, e sello las con arena que non cresҫieren, (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)

Yamaran los puevlos al monte; ayi sakrifikaran sakrifisios de djustedad; porke chuparan la abondansia de las mares, i los tezoros eskondidos de la arena. (Biblia, Const. 1873)

Yamaran los puevlos al monte; ayi sakrifikaran sakrifisios de djustedad; porke chuparan la abondansia de las mares, i los tezoros eskondidos de la arena. (Biblia, Const. 1873)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


La primera noche me dormi sovre la arena, a mil milias de tierra abitada. (El Princhipiko, 2010)

yo nadi sin kedar, sin tomar reflo, sin deskorajarme, i ayudado del viento ke me rondjava de parte de la tierra yo vide subito ke mis pies empesavan a tokar sovre la arena (Guliver, Yerush. 1912)

en harvando, frijaldas (faslas) de arena se despegaron de la pared i kayeron sovre el tejado (El Alakran, Tel Aviv 1954)ספרות עממית Literatura popular


La agua pasa, l'arena keda, (Kalendario de kantigas)

Entre la mar i la arena mos kresio un arvol de kanela. (Kalendario de kantigas)