חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

101420 ערך מספר

entrada numero 101420

desde prep.

מאז.., למן, מ-, מן

desde agora

מעכשיו

desde el prinsipio

מההתחלה

desde estonses

מאז אותו יום/אירוע

desde ke

מאז ש-

des

100500

dezde

114380דיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


desde oy/desde ayer/desde manyana (Nehama)

desde mi kazadesde el primo fina'ultimo (Nehama)

desde kuando (Nehama)

desde su chikés (Nehama)

desde su nasensia (Nehama)

desde ke vino se metió al lavoro (Nehama)

desde oy/desde ayer/desde manyana (Nehama)

desde mi kazadesde el primo fina'ultimo (Nehama)

desde kuando (Nehama)

desde su chikés (Nehama)

desde su nasensia (Nehama)

desde ke vino se metió al lavoro (Nehama)פתגמים Refranes


Desde ke kazu, bukado dulse non komiu

Desde ke nasio tinya le kresioשירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


dez entonses sirkulando entre mi ire su lumbre. (Gaon, Poezias)

dez ke uzurpado vos fue el suelo - (Gaon, Poezias)

ke desde epokas fueron ulvidados (Gaon, Poezias)

Ke dezde su nasensia el Dio lo protejava, i en lo ke azia sukseso le mandava; ('Ha-Elion: Shimshon, 2003)

La povre no savia, lo ambezo mas tadre, ke dizde el primo dia kedo sin padre i madre. ('Ha-Elion: En Kampos, 2000)קופלאס Koplas


Oid puevlo su djustedad siempre sere por la santedad desde ke estavan en el midbar salio su fama de Eliau. (Koplas de Eliau, sig. 18)ספרות תורנית Literatura relijioza


Dizde su chikes el djoven Moshe ya amostro ke el devia ser una Luz en Israel. (El Gid,1967)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


I eskudrinio, dezde el mayor empeso i akavo en el menor (Biblia, Const. 1873)

Sovre eyos tronara dezde los sielos. (Biblia, 1873)

I el dezde su palasio oyo mo boz, i mi esklamasion entro en sus orejas (Biblia, Const. 1873)

i apregonaron ayuno i se vistieron de sakos, dezde el grande de eyos asta el chiko de eyos (Biblia, Const. 1873)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


ma yo los eskrivo dizde oy por no revenir mas, kuando va empesar la verdadera estoria de esta mujer. (La dam o kamelia)

Este es un grande senyor de la Tartaria ke esta aki dezde un anyo (Banyos de sangre, 1912)

El asolamiento de Bianka pujava dizde ke la avia tornado Sandrigo. (Rolando i Eleonora, 1953)

Dizde su retorno eya remarkava kon amargura ke su madre se aleshava de eya, la vijitava de manko en manko. (Rolando i Eleonora, 1953)

Fragua ke asperavamos desde atras anyos, en kuando ke tomimos konosensia de este emportante proyekto metido en kamino por el Governo de Espanya. (Los Muestros, 2007)

desde algunos anyos nuestros korelijionarios de Kostan estan imitando los uzos kristianos (El Djugeton 1917)

desde este punto el estado del joven se empeso a amejorear, la kaentor de la hazinura empeso a despareser i en kinze dias el hazino se izo bueno (El Djugeton 1917)

Dezde unos kuantos dias todos los lavoradores shastres en la bransha de vestimientos se topan en greva, sus kuenta depasa de 50 mil personas (La Amerika 1910)

Dezde ke senyor Perahia dio su dimision el ''Sephardic relief committee'' deskayo enteramente (La Boz del Puevlo, 1918)

ma dezde tres semanas todo avia trokado (La sinyatura del kontrato, Yerushalayim 1907)

dezde tanto tiempo las ventanas avian restado serradas! (La sinyatura del kontrato, Yerushalayim 1907)

dezde manyana yo esto rekojendo toda mi moneda i me vo ir a Londra, yo me espanto no me akuzen (El prove doktor, Const. 1904)

36 anyos de edad kazado dezde diez anyos kon una grasioza mujer, lindo i ermozo el mizmo (Anna Maria, Yerushalayim 1905)ספרות עממית Literatura popular


lo muevo para esta kazika dezde trenta anyos para'ki, fue la agua ke su padre avia echo traer asta la kuzina (Sipure Sefarad)