חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

26670 ערך מספר

entrada numero 26670

antiguo /antigo adj.

עתיק, עתיק יומין;מיושן

los antiguos

הוותיקים; הקדמונים

antiko

26760שירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


Ma un Dio existe viejo i antiguo (Gaon, Poezias)

Dio ke akerensia su puevlo antigo (Gaon, Poezias)

de los baraganes en dias antiguos (Gaon, Poezias)

Amostradme onde esta Amalek, Moav, Sihon i Og, reyes antigos (La segunda Ester, 1911)

kualo? el Todo Poderozo l Abastado / a estas indjustisias se keda kayado? / porke komo el tiempo antiguo / el kastigar non es su ovligo? (Rekolyo de Poezias Diversas, Tel Aviv 1931)קופלאס Koplas


i su puerpo es mas grande de el puerpo de tierra sien i setenta tantos segun amostrasiones (Keter Malhut, Mahzor Saloniki 1876)ספרות תורנית Literatura relijioza


i si le afirmaran todos sus sfuenyos i el eredara todo el bien de muestro padre i todas las berahot de muestros antigos apozaran sovre el (Tokpo shel Yosef, Yerush. 1887)

bendicho A' Dio de Israel ke a El konviene yamarle el uno verdadero el antiguo el kontinuan su bien ke krio el mundo (Hovot 'ha-Levavot, Const. 1569)

yo so djudio, mi lingua la lingua ebrea me es plaziente mas ke otras linguas, siendo ke eya es la eredad de nuestros avuelos, eya es el restante de nuestras kozas valutozas delos dias antiguos (manus. Vitali Varon, Const. 1948)

ke metio en tino dito Yosef de la Reina a ke viniera el Mashiah. I ba-avonot por muestros pekados no pudo ser, i era esto de los tiempos antiguos porke no savemos en ke tienpo hue este maase. (Yosef de la Reina, manus. Chorlu 1893)

si les dira a dita djente: ansi asentensio su hohma la antigua i la kontinavle de sienpre (Meshivat Nefesh II, Const. 1754)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


I de Yosef disho: bendicha de A' sea su tierra, de la mejoria de los sielos, el rosio, i del abismo ke yaze abasho, i de la mejoria de los renuevos del sol, i de la mejoria del produkto de las lunas, i de la kavesera de los montes antiguos, i de la mejoria de las kuestas de siempre, i de la mejoria de la tierra i su inchimiento, i de la buena veluntad del ke moro en la sarza; (Biblia, Const. 1873)

I de Yosef disho: bendicha de A' sea su tierra, de la mejoria de los sielos, el rosio, i del abismo ke yaze abasho, i de la mejoria de los renuevos del sol, i de la mejoria del produkto de las lunas, i de la kavesera de los montes antiguos, i de la mejoria de las kuestas de siempre, i de la mejoria de la tierra i su inchimiento, i de la buena veluntad del ke moro en la sarza; (Biblia, Const. 1873)

El arroyo de Kishon lo barrio, el arroyo antigo el arroyo de Kishon. (Biblia, Const. 1873)

Akordate de los dias antiguos. Parad mientes a los anyos de djerenansio i djerenansio; (Biblia, Const. 1873)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


Este grande movimiento ke izo el progreso en nuestra nasion kriando el sentimiento nasional djudeo en el mundo entero rebiviendo nuestra antigua lengua ebrea ets. (La Amerika 1910)סגולות ותרופות עממיות Segulot i Melezinas populares


segula para detener el dam nidot: ke tome kerpiches antiguos viejos i ke los enblankeska en el huego i ke eche sovre eyos vino korelado i polvo ensensio i ke le safumeen de abasho de kontino i aprovechara (manus. Papo, Sarajevo 1840)

Segula disheron los antiguos en tienpo ke vee el ombre aydukes o aborresedores detras de el ke apresure luego i ke tome polvo de el lugar ke esta ayi i ke diga sovre el el salmo de 7 ke es ''shigayon le-David'' asta el kavo i despues ke diga sea veluntad delantre de ti A' nuestro Dio i Dio de muestros padres Dio alto ke aboltes mis aborresedores delantre de mi … (manus. Papo, Sarajevo 1840)