חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

1340 ערך מספר

entrada numero 1340

aboltarse v. refl.

התהפך; הסתובב; חזר מנסיעה; שינה טעמו; המיר דתו

aboltarse kontra uno

להתייצב כנגד מישהו, להיות לו לאוייב

se aboltan los dientes

הדבר עולה הון, הוא עובר את גבולות התקציבדיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


s'aboltó la barka i el barkero s'afogó (Nehama)

s'abotió la redoma i se vazió el vino (Nehama)

se abolta por onde le viene el ayre (Nehama)

al aboltar de viaje (Nehama)שירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


Ke se les boltava sus ansias en alegrias. (La segunda Ester, 1911)קופלאס Koplas


i se bolto por kruel sovre su ijo, su kerido. (Toledo, Koplas de Yosef)

atras se boltaron toda su djente (Zimrat 'ha-Arets, 1745)

Leshos de milias kuatro atras se boltaron ke no les venga el tiro ayi abasharon (Zimrat 'ha-Arets, 1745)

Kon grande shakeka ayi se asento; el mazal se le bolto, en lugar de fuersa yazio en la fuesa. (Zimrat 'ha-Arets, 1745)ספרות תורנית Literatura relijioza


vemos ke despues se arepintieron i se les abolto el korason, (Meam Loez Bereshit)

Ma kon todo su tsaar, no kijo boltarse a su sivdad (Meam Loez Bereshit)

i en otro lugar aparte estan las almas ke ya vinieron aki i se boltaron a su lugar. (Meam Loez Bereshit)

El ke arraska su kavesa en kashkara de el datilar se le boltara su kara por atras (Menorat 'Hamaor, 1762)

Denpues ke se bolto, demando de el apifior ke arrojara a los hahamim de los djidios delantre de el i les prevara de el Talmud ke el Mashiah ya vino i es Yeshu (Shevet Yeuda, Viena 1859)

El shemad de 140 fue ke se bolto un djudio ke se yamava Yehoshua Ha-Lorki (Shevet Yeuda, Viena 1859)שאלות ותשובות Responsa


i en medio del kamino les disho mi ijo ke se boltaran atras a ke no entraran en sangre (Yadav shel Moshe, Sal. 1812)

despues ke kaminaron dos tres mizrakes de kamino disho uno de los ladrones: un djidio ke salga kon su inat. Se bolto atras i le korto la kavesa (Mahaze Avraam, Sal. 1795)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


i enbueltate en polvo de sus pies,i beve en el tienpo de tu sed sus palavras de eyos. (Pirke avot, siglo XV)

i arrebashava de la ara i alkansava a la skala tres punyos i se aboltava sus fases para la vanda de tsafon ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


Eya se bolto verso el kanape onde estavan pozadas la ropa i los otros adornamientos : (Rolando i Eleonora, 1953)

En esto entro la novia i kuando vino debasho la Hupa el novio en pies en medio, los parientes asentados debasho la Hupa, la novia se abolto siete vezes en el doredor del novio. (Shalom, 2007)

En este momento, konsenti ke ay alguno detras de mi, me abolti i lo vide enpies en el portal. (Luz de Israel, 1985)

La azna, konsintiendo la libertad, se abolto i empeso a azer su kamino a su ahir adientro de la sivdad. (Otniel Hodja, 2002)

el karakter de la sefardía se abolto kon los abokamientos de su alrededor. (La mujer sefardí de Bosna, 1931)

el ovrador se bolto i vido ke el avlador era un kolega (amigo de lavoro) ke avia pasado la kavesa por un burako del techo (El Alakran, Tel Aviv 1954)

indjenioza komo un alakran eya se bolto, metio los dos brasos al derredor del kueyo (garon) de Shimon (El Alakran, Tel Aviv 1954)ספרות עממית Literatura popular


S'aboltava d'aki, s'aboltava d'ayi. (Djoha ke dize)

Se bolto de la otra parte se topo al rey al lado. (Blanka Flor)

Despues, aboltandose de vanda de la viejezika le demando: (Sipure Sefarad)

Por ande ke se aboltara el rey via modos i maneras de frutos, zarzavat fresko; pishkado i karne; diferentes aves, asta pichones. (Sipure Sefarad)

Pishin yoro ribi Meir, i se bolto atras por yirse. (Kuentos de Yerushalayim, 1923)סגולות ותרופות עממיות Segulot i Melezinas populares


Segula kuando vee a el enemigo ke diga 7 vezes Urie''l en suluk uno i se aboltara por amigo (manus. Papo, Sarajevo 1840)

Segula para azer de el vino vinagre: toma sumo de espinaka ke eche en el vino i se aboltara todo el vino vinagre antes de mediodia (manus. Papo, Sarajevo 1840)

para saver si la mujer prenyada va a parir ijo o ija: kuando esta de ocho mezes a su prenyes ke tome de la leche ke le sale de sus pechos i ke eche 1 pinga i un panyo de lino blanko i ke lo meta en el sol asta ke se seke el panyo i despues arremojara el panyo e lugar de la leche sin agua para azer pasar la mancha de la leche i despues ke ya se arremojo bien ke mire si keda al derredor de la mancha asenyalado en el panyo del lino preto i en medio blabko - es ijo; i si keda komo mancha amaria todo se abolta por blanko es ija (manus. Papo, Sarajevo 1840)