חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

21110 ערך מספר

entrada numero 21110

amargura f.

מרירות; עצב, עוגמה; מרור

kon amargura de alma

"בלב מר ודואב" - סיומת במכתבו של מי שפקדו אסוןפתגמים Refranes


La mas grande amargura es solo por su kriaturaשירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


En prima okazion ke estuvo en sus brasos, la djovena, en medio de bezos i abrasos, kon amargura disho ('Ha-Elion: Shimshon, 2003)

Los dias se suksiden, la vida es muy dura, su korason 'sta triste i yeno d'amargura. ('Ha-Elion: En Kampos, 2000)קופלאס Koplas


Apiadate, rahman, de la amargura de Sara. (Puertas de veluntad)

sus korasones kontentes, sus yoros de amargura. (Puertas de veluntad)

Yorad i enguayad oy tishabeav ermanos / ma rogad ke presto se den todos las manos / por ke no ayga matansas i amargasion / i eskape el tishabeav de kada nasion (La Amerika. 1913)

Non pensas a tu padre ni mizmo a tu madre / ke yoran manyana i tadre / siendo yevan amarguras / i tienen sekaturas / i tu non vienes en sus ayuda (La Amerika, 1914)

Ansiose 'Ester i yamo a el Dio de la altura, i levanto sus ojos kon amargura, Disho: Dio de verdad i no de tortura, no me entregues a la muerte, no. (sova semahot, Livorno 1782)

A' mi korason, de flamas de fuego de tus brazas se fuye / temerozo en puevlo alto, mi korason kon amargura esklama / komo suvira i verna pelado (A' oyi i me estremesi, Mahzor Rosh a-Shana, Sal. 1876)

aparejo lenyos de alsasion kon fortaleza i poder / i ato a Yits.hak komo su atar un barvez i fue luz del dia en sus ojos komo noche / i muchidumbre de sus lagrimas estelantes kon fortaleza / ojo kon amargura yoran i el korason alegre (Puertas de veluntad, Mahzor Rosh a-Shana, Sal. 1876)ספרות תורנית Literatura relijioza


se kedo akeya noche durmiendo kon amargura i muerto de ambre. (Meam Loez Bereshit)

i fueron a su kaza i vieron la amargura i los yoros grandes (manus. Minhat Ani, Yerushalayim 1880)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


i fue komo mos meneo el Shem meneadura de varon por manos de reyes de Edom, de lugar en lugar, de sivdad en sivdad, kon mal i amargura (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)

i komo oyia el merkader a esta koza, se alevantava i se iva deyos kon tristura i amargura muncha de alma (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


Este evenemiento mos akodra ke la persona no kale ke se olvide de las dolores, amarguras mizmo en el dia el mas orozo de su vida. (Shalom, 2007)

el kamino avagar, avagar, su korason yeno de amargura (Nantes, Tel Aviv 1952)

era la poezia de la amargura, de la separasion, la maldision al destino ke rondjo su ermana a la muerte (Anna Maria, Yerushalayim 1905)

despues de aver machukado mi alma i abivrado mi korason de todas las amarguras [...] (La dezgrasiada Luiza, Tel Aviv 1953)

Su alma konosio momentos de angustia i de amargura al penserio ke su amada Maria, el solo esfuenyo de su vida, adulsava en sus brasos las nochadas de un enemigo de la patria (Gul Bahar, Tel Aviv 1953)ספרות עממית Literatura popular


A ke mire el Sh. Yit. en su afriision i su amargura, i le de grasia i mersed delantre su novio kovdisiado (Sipure Noraot,1885)

I eya, amargura a eya porke estava en su kamara sola i non avia ningun ombre; (Sipure Noraot,1885)