חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

13330 ערך מספר

entrada numero 13330

akudir v.

עזר ל-, סייע ל-, בא לעזרה, נחלץ לעזרה, חש לעזרה, הציל

to help a-, to assist a-, to come to the rescue, to hurry to someone's aid, to saveדיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


akudir a un alma en perikolo (Nehama)

akudir al prove/ al jazin (Nehama)

se kayo a la mar i no uvo kien lo akudiera (Nehama)פתגמים Refranes


Akudia a tu vizino i tu puedes kayer hazinoשירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


se esforsa i akude surmontar sovre la nuve. (Gaon, Poezias)

despues el desiende akudir sus pasos (Gaon, Poezias)