חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

14400 ערך מספר

entrada numero 14400

alavado adj.

מהולל; מפורסםדיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


Un doktor alavado (Moscona)

alavado sea el Dio (Nehama)פתגמים Refranes


Amigo nunka provado, nunka es muy alavado

La pera alavada sale guzaneadaשירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


Ansi una nasion salvada, delos puevlos alavada, no ternes ningun remorso sigiendo este kurso. (8 dias antes de Pesah, 1909)קופלאס Koplas


rogamos a ti, Dio alavado, ke perdones muestros pekados (Toledo, Koplas de Yosef)

Yis.hak muestro ijo kiere embezado la ley santa de el Dio, muestro alavado; (Puertas de veluntad)

Vido Eliau malparado desharon a el Dio alavado konpesan a servir a el idolo ke alevanto Izevel enemiga de Eliau (Koplas de Eliau, sig. 18)

Zakay de Avraam betoh de la komida le fue avlando: muestro ijo se engrandesio sin saver lo ke enkomendo el Dio alavado lo yevare a la yeshiva por anbezarle lo ovligado (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)

estas komplas son alavadas por el padre de la Ley son ordenadas, por la petira son deklaradas del sinyor de Moshe (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)

i los shales mas alavados ke de lana son ilados de beemot son treskilados, las ke kaminan en la tierra (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)

responde la alma: yo so alavada; el puerpo peko i yo no kulpo nada, por aver del mundo so abolada kuando me vo de la tierra (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)

Bendigamos a el Dio santo I poderozo / i rogemos ke mos de alegria i gozo / ke renda gloriozo al nuevo sultan / porke es ombre muy neeman / del Dio sea enshalshado / i siempre alavado (La Amerika, 1911)

kantos alavados remplaso la derasha / melodias relijiozas por el deklaro de la perasha (manus. Vitali Varon, Const. 1948)ספרות תורנית Literatura relijioza


ke su fruta era muy alavada, (Meam Loez Bereshit)

Ke ansi ke rogo ke a lo menos kada baal abayit ke se merke uno, i el ke puede mas merkar i enprezentar de sierto este es mas alavado. (Lel Shimurim, 1819)

mashal a un rey ke tenia una guerta de unas frutas muy alavadas i se espantava de meter guardianes en la guerta ke no se koman las frutas (Pele Yoets I, Viena 1870)

alavado i enshalshado el nombre del Santo Bindicho El, ke eskojo en su puevlo Israel mas ke setenta umot i les dio Ley santa en monte de Sinay (Meshivat nefesh I , Const. 1743)

Sea alavado i enshalshado el nombre del santo bindicho el ke eskujo en su puevlo Israel mas ke setenta umot (Meshivat Nefesh II, Const. 1754)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


Yamare a A', el kual es alavado, i sere salvo de mis enemigos (Biblia, Const. 1873)

e el primero es él, e el postrimero él es, ante de toda cosa él es, bendito e alabado el su nonbre, (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


si es alos segundos, eyos meresen ser grandemente alavados por la prova de intelijensa ke dieron en entendiendo la valor moral aparte del profito material (La Epoka, Sal. 1900)ספרות עממית Literatura popular


Grande el Dio i alavado muncho, ke non desho su mersed kon mozotros i esto sera por aolgantar muestra alma i muestra trazeria. (Sipure Noraot,1885)סגולות ותרופות עממיות Segulot i Melezinas populares


Segula i guardamiento alavado por todo el anyo en Hanuka en kada noche kuando ensiende las hanukiyas ke diga ''vi'hi noam'' 7 vezes (manus. Papo, Sarajevo 1840)