חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

40200 ערך מספר

entrada numero 40200

arrojar v.

גרש, סילק; הדף, זרק, יידה, השליך, הטיל, דחה; פלט; גרש; שתה בלי להשתכר; פיטר

arrojar pedos de boka

'לנפוח מן הפה'' - להפיח איומים חסרי בסיס

arrojar piedras a uno

להטיח האשמות קשות

arrojar piedras al kanyo

'להטיל אבנים לביוב'' - להגיב מהמותן ולחטוף בתגובה חרפות וגידופים

arrojar la pará

לזרות כספו לרוח, לבזבז

le agrada arrojar

אוהב להתפאר בעושרו ולדבר על גדולתו

arrondjar

40310

rojar

408910

rondjar

409510

ronjar

409540דיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


ay oras de arrojar piedras i oras de arrekojer piedras (Nehama)

arroja la piedra i eskonde la mano (Nehama)

arrojar la pará (Nehama)פתגמים Refranes


A Sharon lo keren arondjar porke de su posto se keren aprovechar

Arroja la piedra i eskondre la mano

Arrondjo siete piedras

Alma deskansada, arrondjada kon sapatos

Si avlas lo derecho sos arondjado den lodo en lodo

Va ande te rogan i no ande te ronjanשירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


kaen i la ronjan onde las judias. (Gaon, Poezias)

rondjaria vuestros kuerpos a perros ambresidos (Papo, Navot)

En lugar de sintirlos les rondjavan sus saetas. (Papo, Navot)

Eya rondja la tavla i el la menaza kon el fierro (8 dias antes de Pesah, 1909)

porke de los sielos non rondja sovre eyos / komo tambien en las sivdades de la yanura / fuego i ashufre i de esta manera / los arremata debasho de los sielos ?`` (Rekolyo de Poezias Diversas, Tel Aviv 1931)קופלאס Koplas


Arrondjaldo kon trabukos, porke es resavido! si Dio lo eskapa es el verdadero. (El rey Nimrod)

siendo ke buena su pasada, salir no kere de su estada, por fuersa es arrondjada ke aga mizvot de la tierra (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)ספרות תורנית Literatura relijioza


toda su fuersa fue ke les arondjava un punyado de tierra kon saman (Meam Loez Bereshit)

enbio por un ombre ke savia djugar chirit i era muy maestro en arrojar de la saeta i savia arrojar ael lugar de el nishan (ve-'Hohiah Avraam, Izmir 1877)

kuando asetensio el Sh.Yit. por destruir el bet amikdash le disho al malah Gavriel: toma dos brazas i arrondja a la sivdad de Yerushalayim (Meam Loez Ester, Izmir 1864)

Denpues ke se bolto, demando de el apifior ke arrojara a los hahamim de los djidios delantre de el i les prevara de el Talmud ke el Mashiah ya vino i es Yeshu (Shevet Yeuda, Viena 1859)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


I era arrondjan saetas detras de las aves (P. R. Eliezer,1876)

non verna a la sivdad la esta i non arrondjara ayi saeta i non la akonantara eskudo i non vertera sovre eya trabuko (Biblia, Const. 1743)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


Una vez adientro del agua, no solo eya no fue rondjada enfrente por su propio pezgo, ma eya se adelado de vista i empesando a tomar muncha agua, se fue al fondo dos minutos despues. (Leonidas el nadador, 1911)

Le arrondji estas palavras: Esta es la kasha. El kodrero ke keres esta adientro. (El Princhipiko, 2010)

i dando la ultima travada de tutun el rondjava el sigaro en diziendose entre si: (Hamal Izidor, Istanbul 1930)

Los dias de Alhad, kuando se paseava en algunas partes de Marsilya el sintia en el una grande fuersa, una grande intelijensa, en el fondo de su persona, avia komo uno ke lo rondjava sienpre adelantre (Nantes, Tel Aviv 1952)

ke tempesta! kualo son estas muntanyas de agua ke nos rondjan por todas las partes i ke djugan nuestra barka komo la mas minuda pluma? (Perdidos en mar, Yerushalayim 1907)

el entro adientro kon prea, rondjo el chapeo de una parte, el palto de otra, i asentandose sovre su meza apreto el sone por yamar a su moso (El prove doktor, Const. 1904)

la muerte kuando viene a rondjar en el luyto una famiya la kuala yora uno de sus keridos ke ya izo sus anyos estonses es manko dura (La Epoka, Sal. 1900)

la fatiga, la kalor i una buena kuantidad de raki ke yo avia bevido antes de salir de la nave me rondjaron al suenyo i yo me espandi sovre la yerva i dormi nientre nueve oras (Guliver, Yerush. 1912)

era la poezia de la amargura, de la separasion, la maldision al destino ke rondjo su ermana a la muerte (Anna Maria, Yerushalayim 1905)

Kon un djesto eya rondjo para atras el velo preto ke le kuvria la kara (Mujer kriminala, Tel Aviv 1954)

En prononsiando estos ultimos biervos el papas deskuvre su facha en rondjando atras su kakula (Gul Bahar, Tel Aviv 1953)

Gul Bahar le rondjo una mirada de rekonosensia (Gul Bahar, Tel Aviv 1953)

Un pleito se rekrese i Suat Masit roja al Doktor de una parte i sale de su klinika. (La Boz de Turkiye, Istanbul 1948)

En fin el iva a meter el pie sovre este mundo ke lo repushava i lo rondjava a la mizeria (Nantes, Tel Aviv 1952)

arrondjada afuera del vagon, la muchacha avia echado un grito de agonia (La linda Anjela, Tel Aviv 1953)

El portalero exekute, i de vista lo apanya del braso komo un ladron, i a fuersa de punyos el lo rondja afuera del paraizo, i serra la puerta. (El Djugeton, Const. 1908)

i de vista orden le fue dado al portalero por ke sea arrondjado afuera del paraizo komo un ser abominavle. (El Djugeton, Const. 1908)

El vali asentado djusto alado de eya no kedava de rondjarla ojadas enflamadas (La Ermoza Alis, Tel Aviv 1954)ספרות עממית Literatura popular


Este top yo lo arondjo a mi mujer, eya me lo arondja a m i. (Djoha ke dize)

Kuando non entendemos mozotros la 'havana de la halaha, eya eskrive una oja i la arroja (Sipure Noraot,1885)

Me sea la vida - se disho entre si Yomtov - ansina se bive mil anyos!'' i arrondjo el havli para sentir mas el ferah de la enveranada. (Sipure Sefarad)