חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

54560 ערך מספר

entrada numero 54560

ayudo m.

תמיכה, סיוע, סעד, עזר; מענק

ayudo de la pachá (t.) kevrada

עזרה מאוחרת ובלתי מועילה

ayudo finansiario

סיוע כספי

yamar en ayudo

להזעיק עזרהדיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


para el mentirozo un sarnudo es un ayudo (Nehama)

tija-beav es día de ayuno (Nehama)פתגמים Refranes


Al mentirozo un sarnudo le es ayudoשירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


formo sielos, tierra, sin tener ayudo (Gaon, Poezias)

o del Dio supremo rekerer ayudo - (Gaon, Poezias)ספרות תורנית Literatura relijioza


Puertas de ayudo, puertas de rihmision, puertas de mantenimiento bueno, puertas de djuztedad, (Tefilat kol Pe,1891)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


Esta ultima, aviendo devenido mas eskarsa ainda en su vejez, refuzava todo ayudo; (Pavlo i Virdjinia, 1912)

Eya se demandava diziendo: Si yo vengo a morir, kualo va devenir Virdjinia, sin ayudo i sin fortuna? (Pavlo i Virdjinia, 1912)

Para kualo se kere el ayudo de una pariente de Fransia ke no konosemos i ke no nos rindio ningun provecho asta agora? (Pavlo i Virdjinia, 1912)

En Italia tambien los djidios fueron amargados, ma Charlemanye vino a sus ayudo. (Vaye de los yoros, 1935)

Leshos de desharles venir en ayudo, algunas potensias azian impedimientos a akeos jovenes italianos, bavarezes i fransezes ke se rendian en Gresia por gerrear endjuntos kon los gregos. (Leonidas el nadador, 1911)

Todo ayudo mankava a los korajozos restados i munchos morian de ambre. (Leonidas el nadador, 1911)

Los esfuenyos briyantes i ermozos al ayudo ke se le va dar a kada soldado judio en tornando arrodeado de jerbes de viktoria a la patria, no fueron realizados verso la majorita de los demobilizados. (La Boz de Yerushalayim, 1954)

El Joint Distribution Committee de ayudo a los sufrientes djudios en los paizes de la gerra deve remeter sufiziente ayudo imediatamente (La Amerika, 1917)

Estos ke resiviran repuesta de Salonik a sus telegrafos son rogados de informarmos afin de intervenir i de parte nuestra redaksion por azerles embiar ayudo imediato (La Amerika, 1917)

Pensad ke el retardo de vuestro ayudo kavzara la muerte segura a nuestros ermanos menestrados i kada ayudo presurozo en kualker mezura fuese, puedra salvar una alma mas de nuestra nasion (La Amerika, 1917)

Rogamos ayudo urjente ansi ke komania, kamas, vestimientas, material de mudada (La Amerika, 1917)

Los deskonesidos, en viendo a Gul Bahar apresurarse para suvirse en su talika, se aserkaron en korriendo i antes ke tuviera el tiempo de gritar al ayudo (Gul Bahar, Tel Aviv 1953)

yo non invento ni las kondisiones devenidas istorikas de los djifios, ni los mezos por venirles en ayudo (Herzl, El estado djidio, Sal. 1931)

sus ojos, por el ayudo de algun artifisio parese, briyavan muy muncho i eran grandes mas ke de uzo de todo ojo (Muerta de mala muerte, Yerush. 1911)ספרות עממית Literatura popular


kuando la insistensia de las kriaturas se izo tema de kada dia Mordu aprevo a dezganarlos kon el ayudo de la aritmétika. (Sipure Sefarad)

Le vino hushuná al rey, i no le kortó la kavesa al mintirozo, ke se salvó kon el ayudo del komentador. (Kuentos, 1986)

Me van a ayudar! El ayudo de la pierna kevrada! I solo kon alguenga vos vo mantener la semana entera es ke? (Sipure Sefarad)