חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

13270 ערך מספר

entrada numero 13270

aktualmente adv.

כעת, עכשיו, עתהשירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


aktualmente; i ke no lo vea ninguno izieron; (Odisea)ספרות תורנית Literatura relijioza


tuvi meldado en un jurnal datado del 21 Mayo 1946 ke aparese aktualmente en nuestra sivdad lo sigiente: (manus. Vitali Varon, Const. 1948)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


El primer Ambasador djudio en Fransia sera Sr. Maurise Fisher, actualmente delegado po­litiko de la Adjensia djudia (La boz de Turkiye, 1948)

Los renomados komedienes Dzigan i Schumaher topandosen aktualmente en Argentina, se aparejan a rekojer sus valizes i venir otra una vez a Israel. Despues de aver kitado Israel la oltima vez eyos vijitaron en el Kanada i Amerika del Norde. (La boz de Yerushalayim, Yerush. 1953-4)

Los renomados komedienes Dzigan i Schumaher topandosen aktualmente en Argentina, se aparejan a rekojer sus valizes i venir otra una vez a Israel. Despues de aver kitado Israel la oltima vez eyos vijitaron en el Kanada i Amerika del Norde. (La boz de Yerushalayim, Yerush. 1953-4)

aktualmente las operasiones militares son sospendidas, porke en este momento es el tiempo de las fuertes luvias ke kaen en la isla ke renden kaje imposivle toda operasion militar (El Tiempo, Const. 1896)