חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

1630 ערך מספר

entrada numero 1630

aborresión f.

שנאה, איבה, טינה, מיאוס

hate, animosity, grudge, resentment, abomination, repulsiveness

aborrisión

1650דיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


Me entro aborresion por el tutun (Moscona)

me entró aborresion por este lugar, por esta persona (Nehama)

tengo aborresion por este komer (Nehama)פתגמים Refranes


Mejor yantar de verdura i sin pasion ke bue(y) engordado kon aborrisionשירה קלאסית ודרמה Poezia klasika i Drama


Deshi soltar de mis ojos flamas de aboresion. (Papo, Navot)

de masakrar todo nuestro puevlo por su grande aborrision. (La segunda Ester, 1911)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


Kien se abstiene de djuzgar a otros evita aborresion, rovo i djuramiento falso (Tefilat Imanuel, 1924)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


Del sirkulario adresado del Vatikan a todos los governos del mundo se rezume ke debasho el santo de santedad kristiana del papa se eskonde su vieja aborresion por los djudios (La Amerika, 1917)

Se remarka klaramente ke el papa ainda kere kontinuar a krear la aborresion de relijion i unikamente a esta kavza los paizes sivilizados komo son: los Estados Unidos, Inglatierra etc. no kereran saver de su intervansion ni konsideraran sus yamadas i propozisiones (La Amerika, 1917)

tu kerensia aboltara en una fuerte aborresion (La ermoza Rahel, Tel Aviv 1951)ספרות עממית Literatura popular


I de el muncho selo, le entro aborrision en su korason (Sipure Noraot,1885)

El rey no disho nada, ma de las palavras del mandradji entendió asta ke mizura iva la aborresion del puevlo por el rey, (Sipure Sefarad)